بهترین روانپزشک در تهران

انسان متشکل از جسم و روان می باشد که بر هم تاثیر گذار می باشد . در صورتی که جسم بیمار شود بر روح و روان تاثیر گذاشته و آن را تحت الشعاع قرار می دهد، وقتی که فرد دچار اختلال روحی شود بر جسم اثر گذاشته و در مواردی منجر به بیماری های خطرناک می شود. این جمله  که اکثر بیماری های جسمی انسان منشا روحی و روانی دارد بیمورد نیست و توسط مطالعات وسیعی که در علم روانپزشکی صورت گرفته تا حدودی این موضوع به اثبات رسیده است . همانطور که جسم نیاز به مراقبت دارد روان انسان نیز نیاز به نگهداری دارد. وقتی فردی به بیماری دچار می شود برای درمان آن به پزشک می رود روان انسان نیز در مقابل مشکلات آسیب پذیر بوده و برای درمان نیاز به روانپزشک و متخصص اعصاب و روان دارد.

دلایل مراجعه به روانپزشک

بسیاری از افراد بر این باورند که وقتی به روانپزشک مراجعه می کنند پزشک از تمامی رازها و مواردی که در درون فرد اتفاق می افتد با خبر است و کار او را با افراد غیر متخصص در این زمینه اشتباه می گیرند. در گذشته افراد به صورت قبیله ای زندکی می کردند و چیوند خانواده ها به گونه ای بود که از هم گسسته نمی شد . با مدرن شدن جوامع نقش خانواده در جامعه کمرنگ شد و فرزندان به دنبال روش های نوین برای زندگی شدند که یکی از پیامدهای آن گسیختن خانوده می باشد . همچنین فردی که از خانواده وارد جامعه می شود با خیل وسیعی از فرهنگ و افکار و الگوهای متفاوت آشنا می شود که برای فرد مشکلاتی را در روابط با افراد به همراه دارد. نگرش جوانان با این دیدگاه تغییر کرده و در رابطه با والدین خود دچار تعارض می شوند. بهترین روانپزشک به بررسی رفتار با توجه به صحبت ها و رفتارهای فرد می پردازد و در صورت وجود اختلال روانشناسی از دارو برای بهبودی استفاده می کند. بهترین روانپزشک در تهران افراد را به 3 دسته تقسیم می کند که به روانپزشک مراجعه می کنند:

  1. گروهی که دارای وسواس فکری و عملی هستند افرادی که دائم نگران شده و این حالت را به دیگران انتقال می دهند.
  2. افرادی که خود مشکل درونی داشته ولی حاضر به قبول آن نیستند و آن را به دیگران فرافکنی می کنند. این افراد در صورتی که در روابط خود با افراد رفتاری ببینند که برخلاف میلشان باشد مشکل را از دیگران می دانند.
  3. افرادی که دارای مشکلات حاد روانی بوده ولی حاضر به قبول این مشکل نیستند و باوری به روانپزشک ندارند. این افراد با اجبار اطرافیان و از راههای قانونی مجبور به مراجعه به روانپزشک می باشند.

روانپزشک خوب  در تهران خدماتی شامل درمان اختلال در خواب، درمان استرس، درمان اضطراب ارائه می دهد.