آرشیو دسته بندی : روان درمانی

10 دلیل عمدە‌ی مراجعە‌ی نوجوانان بە روانپزشک

از نوسانات خلقی گرفتە تا مسائل و مشکلات مربوط بە مدرسە، تمامی نوجوانان مشکلات خود را دارند. اما گاهی ممکن است پریشانی و اضطراب یک نوجوان بە سطحی برسد کە دریافت کمک و مشاورە از فردی متخصص امری حیاتی شود. مشاورە و مراجعە بە روانپزشک لزوما تنها بە وقایع و معضلاتی کە بە یکبارە زندگی فرد را دگرگون می‌سازند و یا مشکلات حاد روانی اختصاص ندارد. اگرچە، مراجعە بە یک درمانگر می‌تواند مانع تبدیل شدن مشکلات کوچک بە معضلات بزرگ شود.

چنان‌چە احساس کردید کە نوجوان شما بە صحبت و مشاورە با یک درمانگر احتیاج دارد، در فراهم کردن شرایط مناسب برای مراجعەی فرزندتان بە یک متخصص تردید نکنید. برای این کار می‌توانید از طریق پزشک فرزند خود با یک روانشناس هماهنگ کنید و یا خودتان مستقیما ترتیب این کار را بدهید. حتی گاهی تنها چند جلسە مشاورە می‌تواند در سلامت کلی روان فرزند شما تاثیر بە‌سزایی داشتە باشد. نوجوانان می‌توانند با حرف زدن در زمینە‌های مختلف و دربارەی موضوعات متنوع بسیاری از مشکلات خود از برقراری ارتباط گرفتە تا سوالاتی در رابطە با هویت جنسی با مشاور خود صحبت کنند.

در ادامه مقاله با دکتر انصاری، بهترین روانپزشک در تهران همراه باشید…

بیماری-های-روانپزشکی-نوجوانان

علت مراجعه نوجوانان به روان درمانگر

در اینجا بە برخی از دلایل مراجعەی نوجوانان بە درمانگر اشارە می‎‌کنیم:

افسردگی

اختلالات خلقی اغلب در سنین نوجوانی پدیدار می‌شوند و افسردگی‌های درمان نشدە در این سنین بە دورە‌ی میانسالی هم کشیدە می‌شوند. اگر نوجوان شما کج‌خلق، تحریک‌پذیر، غمگین و گوشە‌گیر بە نظر می‌رسد با پزشک وی مشورت کنید. تشخیص دقیق و مداخلە بە موقع ویژگی‌های بارز یک درمان موثر است.

اختلالات اضطرابی

درحالی کە نگرانی نوجوانان در مورد برخی مسائل امری کاملا طبیعی است، اما بعضی نوجوانان اضطراب شدیدی دارند. اختلال اضطراب ممکن است بسیاری از جنبە‌های زندگی یک نوجوان از قبیل روابط دوستی و یا تحصیلات وی را مختل کند. چنان‌چە نوجوان شما با صحبت کردن در مقابل جمع همکلاسی‌هایش مشکل دارد و یا بە طور مداوم استرس این را دارد کە اتفاقات بدی رخ بدهند، جلسات درمانی می‌تواند بە وی کمک کند تا یاد بگیرد کە چگونە این علائم خود را کنترل کند.

مشکلات رفتاری

اخراج موقت از مدرسە، داشتن خشونت، داشتن رفتارهای تهاجمی ممکن است از نشانەهای مشکلات بسیار جدی‌تری باشند. درمانگر می‌تواند بە شناسایی مشکلات روانی بالقوەی نهفتە در فرد کمک کند و ضعف‌های مهارتی و یا مشکلات اجتماعی وی کە ممکن است بر تمامی رفتارهای دیگر او اثرگذار باشند را پیدا کند.

مسائل مربوط بە سوء مصرف مواد

متاسفانە مواد مخدر و نوشیدنی‌های الکلی می‌توانند برای نوجوانان بە طور جدی مشکل‌ساز شود. یک مشاور در زمینەی سوء مصرف مواد مخدر، می‌تواند سوء مصرف نوجوان شما را ارزیابی و بررسی کردە و کمک کند تا بهترین و مناسب‌ترین روش درمان برای نوجوان تجویز شدە و بە کارگرفتە شود. درمان و مشاورەی فردی، درمان و مشاورە گروهی، سم زدایی و یا درمان در کمپ‌های مخصوص، روش‌های درمانی هستند کە بستە بە شدت مشکل سوءمصرف نوجوان تجویز شدە و بە کار گرفتە خواهند شد.

استرس

نوجوانان چە برای پاس کردن یک امتحان با نمرەی خوب و چە برای دغدغەهایشان در رابطە با اینکە پس از اتمام دبیرستان چە برنامەای برای زندگی خود داشتە باشند، دچار استرس می‌شوند. داشتن استرس می‌تواند منجر بە بروز عوارض جدی در زندگی نوجوانان شود. شرکت در جلسات درمانی می‌تواند بە یک نوجوان کمک کند تا مهارت‌ها و راهکارهایی را یاد بگیرد کە با استفادە از آنها استرس خود را بە خوبی مدیریت کند و همین خود در تمامی مراحل زندگی برای نوجوان مفید و کارامد خواهد بود.

مدرسە و مسائل مربوط بە جامعە

مورد زورگویی و قلدری واقع شدن، مردود شدن در درس‌ها، گروه‌بازی‌ها و مسائل مربوط بە معلمین تنها چند نمونە از مشکلات اجتماعی هستند کە بسیاری از نوجوانان با آنها دست و پنجە نرم می‌کنند. نوجوانان اغلب در رابطە با اینکە چە زمان باید درخواست کمک کنند مشکل دارند. مشاورە‌های درمانی می‌تواند در چنین شرایطی از نوجوانان حمایت کردە و بە آنها مهارت‌هایی یاد بدهد کە با استفادە از آنها دوران دبیرستان را بە خوبی و با موفقیت پشت سر بگذارند.

مشکلات قانونی

سرقت، مصرف مشروبات الکلی در زیر سن قانونی و یا دعوا و درگیری تنها چند نمونە از مشکلاتی هستند کە نوجوانان در رابطە با قانون ممکن است درگیر آنها شوند. گاهی آنها از طرف قانون و یا خانوادە‌هایشان محکوم بە گذراندن جلسات درمانی و آموزشی می‌شوند تا طی این جلسات مشاورە‌های لازم برای حل مسائل و مشکلات خود را دریافت کنند. جلسات مشاورە می‌تواند بە نوجوانان کمک کند تا یاد بگیرند کە چگونە تصمیمات درست‌تری اتخاذ کنند کە از درگیر شدن با مشکلات قانونی در آیندە جلوگیری کنند.

کمبود عزت نفس

در حالی کە بیشتر نوجوانان گاه و بیگاە مشکلاتی در زمینەی اعتماد بە نفس دارند، برخی دیگر از نوجوانان بە طور مداوم با مشکلات جدی در رابطە با عزت نفس خود درگیر هستند. تا زمانی کە این مشکلات حل نشدە و بلاتکلیف باقی بمانند، نوجوانان بیشتر در معرض خطرهایی چون سوءمصرف موادمخدر و شکست و سرخوردگی در زمینەهای تحصیلی خواهند بود.

تراما یا ضربەی روحی

تجربەی مرگ یکی از نزدیکان، تجاوز جنسی، اتفاقات روان تکانشی می‌توانند اثرات ماندگار مادام‌العمری بر روی زندگی نوجوانان داشتە باشند. جلسات درمانی می‌توانند انعطاف پذیری فرد را افزایش دادە و تاثیرات منفی کە وقایع روان تکانشی بر زندگی نوجوانان دارند را کاهش دهند. مداخلە و پیگیری زودهنگام می‎تواند در کمک بە نوجوانی کە شرایط سخت روانی دارد نقشی بسیار کلیدی داشتە باشد.

سوگ

نوجوانان نسبت بە بزرگسالان کمی متفاوت‌ تر با سوگ عزیزان از دست رفتەی خود برخورد می‌کنند. جلسات درمانی فردی، خانوادگی و یا گروهی می‌تواند بە نوجوانان کمک کند تا احساسات درونی خود را بروز دهند و با سوگ از دست دادن عزیز خود کنار بیایند.

روانپزشکی-نوجوانان

دلایل دیگری برای مراجعە بە روانپزشک

نواجوانان تنها در صورت داشتن علائم بیماری‌های روانی نیست کە می‌توانند از داشتن جلسات مشاورە و درمان با یک روانپزشک بهرە مفید ببرند. در ادامە برخی دلایل دیگر کە ممکن است نوجوانان را بە این فکر بیندازد کە از روان درمانی کمک بگیرند را آوردە ایم:

 • تمایل برای بە دست آوردن آگاهی بیشتر از شخصیت خود و رسیدن بە خودشناسی
 • تمایل برای صحبت کردن در مورد مسائلی کە حرف زدن در مورد آنها با دوستان و خانوادە دشوار است
 • نیاز بە صحبت کردن دربارەی عطش جنسی، گرایش‌های جنسی و یا هویت جنسی
 • اوتیسم
 • کنار آمدن با ناتوانی
 • مشکلات شخص در کنار آمدن با تغییرات زندگی
 • علائم و نشانەهای اختلال در تغذیە و خورد و خوراک مانند بی اشتهایی محدودکنندە یا پرخوری عصبی
 • احساس انزوا و تنهایی
 • مشکلات مرتبط با افکار و احساسات منفی
 • روابط عاطفی
 • خودآزاری یا رفتارهای پرخطر
 • مشکلات مرتبط با عزت نفس و هویت شخصی
 • کنار آمدن و دست و پنجە نرم کردن با بیماری‌های سخت و مزمن
 • مشکلات ناشی از تبعیض‌های نژادی یا فرهنگی

 

خاتمه

چنان‌چە در رابطە با روان درمانی سوالاتی در ذهن خود دارید، با یک متخصص در تماس باشید. اگر نوجوان شما تمایلی بە روان درمانی ندارد جای نگرانی نیست و امری کاملا طبیعی است. چراکە بسیاری از نوجوانان از صحبت کردن با شخص دیگری دربارەی مشکلات خود مردد هستند. آنها را بە گذراندن چندین جلسە با روان درمانگر تشویق کنید سپس بە آنها این اجازە را بدهید کە خود در مورد ادامە دادن این جلسات تصمیم گیری کنند. در صورتی کە نوجوان شما بە کل شرکت در جلسات مشاورە را نمی‌پذیرد خود شما می‌توانید بە مشاوره مراجعە کنید و از او ایدە‌ها،  راهکارها و مهارت‌های جدیدی یاد بگیرید تا با آنها بە نوجوان خود کمک کنید.

 

منبع
https://www.verywellmind.com/

 

 

ADHD و مشکلات انگیزشی

متاسفانه به بسیاری از بزرگسالان و کودکان مبتلا به ADHD، برچسب بی انگیزه بودن، تنبل بودن و حتی بی احساس بودن زده می شود. این قبیل القاب منفی می تواند به ضرر آن ها باشد.
به جای تنبلی ساده و یا عدم انگیزه، این عدم تحرک و تنبلی اغلب آسیب هایی را به عملکرد افراد وارد می کند که می تواند با ADHD در ارتباط باشد. درک این آسیب برای اصلاح برداشت نادرست از این اختلال از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

اختلال-نقص-توجه-و-بیش-فعالی

ADHD و کارکردهای اجرایی

کمبود کارکردهای اجرایی بر روی توانایی های فرد برای شروع به انجام کاری و سازمان دهی کارها تاثیر می گذارد و جلوی تلاش را می گیرد. ممکن است افراد احساسی از فلج شدن مرتبط با وظایف و یا پروژه ها را داشته باشند، قصد شروع کاری را داشته باشند ولی نتواند به پیشرفتی برسد.
این حالت می تواند منجر به بروز واکنش های منفی از سمت دیگران شود که از تناقض در افراد مبتلا به ADHD گیج می شوند، این افراد، زمانی که کاری تحریک کننده، جالب، هیجان انگیز و جدید باشد قادر به انجام آن هستند و زمانی که کاری تکراری و خسته کننده می شوند، قادر به انجام آن نخواهند بود.
حتی اگر فرد قادر به شروع کاری باشد، ممکن است مشکلاتی را در ادامه دادن تلاش برای انجام آن داشته باشد. گرچه ممکن است آگاه باشند که برای تمام کردن کار به چه چیزهایی نیاز دارند، اما تلاش کردن برای آن ها سخت است و نمی توانند از عهده آن بر بیاییند.
حفظ تمرکز بر روی کارهای کسل کننده تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد، چرا که توجه افراد بیشتر به سمت فعالیت ها و افکار جالب جلب می شود.
آن چه که بعد از ناکامی های مکرر اتفاق می افتد، این است که فرد بزرگسال و یا کودک مبتلا به ADHD بی انگیزه می شود و امیدوار شدن کار سختی خواهد بود.

مشکلات-انگیزشی
درمان ها

در ابتدا مهم است که فرد درگیر درمان شود. در طول درمان، بیمار باید با پزشک درارتباط باشد و ارتباط صمیمانه ای میان پزشک و بیمار برقرار شود.

استراتژی های مقابله با ADHD

– سبک تر کردن پروژه ها و کارها و قابل کنترل بودن آن ها
– در نظر گرفتن اهداف کوچک تر
– در نظر گرفتن جایزه حتی برای قدم های کوچکی که به سمت اهداف برداشته می شود
– در نظر گرفتن بازه زمانی کوتاه (ده تا پانزده دقیقه) برای کار کردن بر روی فعالیت ها
– ورزش کردن
– انجام حرکات فیزیکی در طول روز
چه استراتژی ها و نکاتی برای شروع و یا تمرکز کردن به شما کمک کردند؟ این کار می تواند به شما کمک کند تا بدانید دیگران چگونه با مشکلات مشابه کنار می آیند. در مرحله بعد سعی کنید این استراتژی ها را به کار بگیرید و بهترین ها را برای خودتان انتخاب کنید.
Source: https://www.verywellmind.com/adhd-and-motivation-20470

بهترین راه در تغییر کارها و پیشگیری از خستگی روانی

خستگی، احساس بدبینی و کاهش میزان مفید بودن از جمله علائم خستگی روانی (از پا در آمدن) هستند. با این که امکان پیشگیری از بروز چنین موردی وجود دارد، اما همه ما در معرض آن خواهیم بود.

یکی از راه های جالب در پیشگیری از خستگی روانی، در نظر گرفتن ساختار روزانه و تمرکز بر روی جابجایی از یک فعالیت به فعالیت دیگری است و این که، کار را وارد زندگی شخصی و یا زندگی شخصی را وارد کار نکنید. برای بسیاری از ما کار کردن از منزل، کار کردن در جایی که در آن می خوابیم، کار کردن طولانی مدت در مشاغل ضروری و یا مراقبت از کودکان در سنین مدرسه در تمام طول روز، شاید غیر ممکن به نظر برسد. با این حال، امکان اولیت بندی نیازهای فیزیکی و سلامت ذهن در طول روز، کاهش میزان استرس و افزایش زمان استراحت وجود دارد.

 

خستگی-روانی

خستگی روانی

ساختار دادن به روز

حتی اگر هر روز برای شما متفاوت به نظر برسد، مهم است که ساختاری را برای هر روز خود در نظر بگیرید تا بتوانید فعالانه از کاری سراغ کار دیگری بروید، بی آن که احساس خستگی داشته باشید. انجام چند کار در یک زمان اجتناب ناپذیر است، اما شما می خواهید تا جایی که می توانید فعال باشید، پس می توانید فعالیت های مهم مانند ورزش کردن، وقت گذراندن با همسر و یا شرکت در درمان گروهی را در اولیت قرار دهید.

برای آن دسته از افرادی که شاغل نیستند و یا از کودک مراقبت نمی کنند، برنامه ریزی برای انجام کارها در طول روز می تواند به آن ها انگیزه و هدف بدهد، حتی اگر مربوط به کارهای ساده ای مانند مطالعه مجله و یا تماس با یک دوست باشد.

خستگی روانی می تواند سیستم عصبی را مهار کند، بدین معنا که توانایی موفق بودن در محل کار، خوب خوابیدن و یا برقراری ارتباط با دیگران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. جهت پیشگیری از بروز چنین حالتی، توصیه می شود کارهای زیر را به برنامه روزانه خود اضافه کنید و توضیح می دهیم که هر یک چه مزایای را برای شما به همراه دارند:

 • شروع روز با کارهای مبتکرانه. که می تواند شامل جمع کردن رختخواب، انجام تمرینات هوازی و یا مدیتیشن باشد. بدن ما روتین بودن را دوست دارد و هر چه ساختار بیشتری به زندگی مان بدهیم، فضای بیشتری را برای تمرکز و کشف ایجاد کرده ایم.
 • فضای کار طراحی شده ای را ایجاد کنید. حتی اگر در فضای کوچکی زندگی می کنید، قسمت کارتان از جایی که در آن رفت و آمد می کنید جدا باشد. این کار باعث ایجاد برقراری تعادل و توازن بهتر در زندگی می شود و مغز شما از فاز کار خارج خواهد شد.
 • زمان استراحت و ناهار داشته باشید. کار کردن دور از خانه، از لحاظ فیزیکی و ذهنی، فاصله میان زندگی شخصی و حرفه ای را نامشخص می کند. پس، زمانی برای ناهار خورن و دور شدن از میز کار در نظر بگیرید که بسیار مهم است.
 • کامپیوتر را خاموش کنید. در انتهای روز، لپ تاپ و گوشی همراه را خاموش و کار را رها کنید. خاموش کردن این ابزارها هنگام خواب به بهبود خواب و کمتر شدن استرس کمک خواهد کرد.
 • راه کار بعدی تغییر وضعیت است. به خصوص در این دوره که بسیاری از ما در منزل کار می کنیم و احساس می کنیم نمی توانیم دست از کار بکشیم. فعالیتی را چند دقیقه قبل از شروع کار و یا حین انجام کار انجام دهید، این کار مغز شما را آماده تغییر و انجام کار بعدی می کند، که می تواند خوردن غذا و یا گذراندن وقت با خانواده باشد.

پیشگیری-از-خستگی-روانیبه احساساتتان توجه کنید

مهم نیست چقدر در طول روز مشغول هستید، سعی کنید به احساس تان آگاه باشید و راه فعالی را برای کنترل احساسات پیدا کنید. می توانید یک پیاده روی کوتاه داشته باشید، یوگا انجام دهید، با مشاور تماس بگیرید و یا به سادگی بنشینید و فشارها را از بین ببرید. در طول روز، تنفس داشته باشید.

استراحت داشته باشید

برای همه ما، داشتن نظم و ساختار بسیار مهم است. اگر در طول روز استراحت نداشته باشید، به آسانی زمان را از دست خواهید داد. این حالت نه تنها می تواند تبدیل به یک الگوی تکراری شود، بلکه می تواند شما را در معرض خستگی روانی بیشتری قرار دهد. این حالت به خصوص در مورد والدین بیشتر صدق می کند.

والیدن یا حتی همه ما، باید زمانی را به خودمان اختصاص دهیم. اگر نمی توانید نیم تا یک ساعت استراحت داشته باشید، استراحت های کوتاه تری را برای خود در نظر بگیرید. سعی کنید زمان های خاصی را در طول روز برای استراحت داشته باشید.

حتی اگر نمی توانید نیم تا یک ساعت استراحت داشته باشید، هنگام انجام کارها به خودتان استراحت دهید.

به خطرات سلامت روانی اهمیت دهید

زمانی که واقعا خسته می شویم، مغز با تغییرات مقابله می کند، چرا که این تغییرات جدید و متفاوت هستند و فکر کردن به روتین هایی که کمتر سالم هستند و یا تلاش برای یافتن روش های جدید کار سختی خواهد بود.

خود درمانی با کافئین، الکل و نیکوتین می تواند گزینه هایی باشد که افراد انتخاب می کنند. ورزش کردن، تغذیه، تمرینات هوازی و زندگی سالم به ما کمک می کنند تا قدرت و کنترل بیشتری داشته باشیم وبه راحتی از پس کارهای سخت بر بیاییم.

حتی با ایجاد یک سری کارهای روتین مانند استراحت ذهنی، می توانید به پایین آمدن میزان استرس و خستگی روانی تان کمک کنید.

توصیه می شود در صورت تجربه علائمی از خستگی ذهنی و روانی حتما به روانپزشک مراجعه کنید.

Source: https://www.verywellmind.com/the-best-way-to-switch-tasks-to-avoid-burnout-5095637

درمان اختلال دو قطبی

اختلال دو قطبی، شرایط سلامتی و ذهنی است که با تغییرات شدید خلق و خو و یا افسردگی همراه است. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی درمان اختلال دوقطبی بپردازیم.

اختلال دو قطبی، شرایط طولانی مدتی است و هدف از درمان، کنترل علائم می باشد. درمان بسته به نیاز بیمار می تواند شامل موارد زیر باشد:

– مصرف دارو. به منظور متعادل شدن وضعیت خلق و خو

– درمان ادامه دار. اختلال دو قطبی، نیاز به درمان همیشگی با مصرف دارو دارد، حتی زمانی که بهبودی در علائم احساس می شود. افرادی که درمان را ادامه نمی دهند، بیشتر در معرض تشدید علائم و افسردگی خواهند بود.

– برنامه درمانی شامل مشاوره و حمایت بیشتر از فرد و در عین حال، کنترل علائم

– بستری شدن در بیمارستان. اگر فرد رفتارهای خطرناکی داشته باشد، ممکن است نیاز به بستری شدن پیدا کند تا علائم و خلق و خو، در یک محیط آرام و ایمن ثابت نگه داشته شوند.

درمان اولیه اختلال دو قطبی، شامل مصرف دارو و روان درمانی می باشد.

درمان اختلال دو قطبی

مصرف دارو

از تعدادی از داروها در درمان اختلال دو قطبی استفاده می شود. نوع و دوز دارو با توجه به علائم بیماری تجویز خواهد شد. از جمله داروها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– داروهای تثبیت کننده خلق و خو. که به کنترل وضعیت شیدایی و دو قطبی بیمار کمک می کنند.

– داروهای ضد روان پریشی. اگر علی رغم درمان، علائم افسردگی و یا دو قطبی بودن ادامه پیدا کند، مصرف داروهای ضد روان پریشی نیز در نظر گرفته خواهد شد. این داروها می توانند به تنهایی و یا همراه با داروهای تثبیت کننده خلق و خو مصرف شوند.

– داروهای ضد افسردگی. این داروها به کنترل افسردگی کمک می کنند. از آن جایی که ممکن است این داروها باعث تشدید مانیک شوند، بهتر است همراه با داروهای تثبیت کننده خلق و خو و یا داروهای ضد روان پریشی مصرف شوند.

– داروهای ضد اضطراب. این قبیل داروها به کنترل اضطراب و بهبود خواب کمک می کنند و تنها برای مدت کوتاهی مصرف می شوند.

ممکن است چند هفته تا چند ماه طول بکشد تا اثرات دارویی مشخص شود. در کل، تنها یک دارو در طول دوره درمان تغییر می کند و پزشک تشخیص می دهد که کدام دارو به تسکین علائم کمک می کند.

عوارض جانبی

بسیاری از عوارض جانبی داروها بعد از تعیین بهترین نوع و دوز دارو برطرف می شوند و بدن با آن ها سازگاری پیدا می کند. توصیه می شود حتما با پزشک در خصوص عوارض جانبی مصرف داروها مشورت کنید.

هیچ گونه تغییر و یا قطع در مصرف داروها نباید صورت گیرد. اگر مصرف دارویی قطع شود، ممکن است شاهد تشدید و یا بازگشت علائم باشیم. حتی ممکن است فرد افسرده شود و حملات دو قطبی شدت بگیرد. در خصوص هر گونه تغییر در نحوه مصرف داروها با متخصص اعصاب و روان مشورت کنید.

دکتر سعید انصاری روانپزشک و متخصص اعصاب و روان  و مشاور شکست عشقی، در درمان بیماری های روانی مانند علت مهم جدایی (طلاق)  به افراد راهنمایی های لازم را ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص روش های تشخیص این بیماری می توانید با شماره های 02122771870 – 02122790453 تماس بگیرید برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه کنید.

مصرف دارو و بارداری

بسیاری از داروهای درمان اختلال دو قطبی با نقایص تولد همراه هستند و می توانند از طریق شیر به نوزاد منتقل شوند. برخی از این داروها نباید به هیچ عنوان در دوران بارداری مصرف شوند. هم چنین، داروهای پیشگیری از بارداری نیز در زمان مصرف داروهای درمان اختلال دو قطبی، اثر کمتری را به همراه خواهند داشت.

روان درمانی

روان درمانی، بخشی از درمان اختلال دو قطبی است که می تواند به صورت فردی، خانوادگی و یا گروهی انجام شود.

– ریتم درمانی فردی و اجتماعی. این روش درمانی با هدف ثابت شدن ریتم های شبانه روزی مانند خواب، راه رفتن و زمان وعده های غذایی انجام می شود. داشتن یک برنامه روتین می تواند به کنترل خلق و خو کمک کند. افراد مبتلا به اختلال دو قطبی، می توانند از مزایای برنامه روتین برای خواب، رژیم غذایی و ورزش بهره مند شوند.

– درمان شناختی رفتاری. هدف از این درمان، شناسایی عقاید و رفتارهای ناسالم و منفی و جایگزین کردن رفتارهای مثبت و سالم می باشد. این روش به افراد کمک می کند تا محرک های بروز اختلال دو قطبی را شناسایی کنند. افراد هم چنین استراتژی های مقابله با استرس را نیز فرا خواهند گرفت.

– درمان خانواده محور. حمایت و ارتباط اعضای خانواده کمک می کند تا افراد مبتلا به اختلال دو قطبی، روند درمان را ادامه دهند.

با تشکر مدیریت سایت دکتر سعید انصاری متخصص اعصاب و روان در تهران.

حسادت چیست؟

حسادت، احساس پیچیده ای است از بدگمانی و شک گرفته تا خشم و ترس و شکستن غرور که می تواند افراد در هر رده سنی و یا هر نوع جنسیتی را درگیر کند. حسادت عمدتا با احساس خطر از سمت یک فرد سومی تحریک می شود. این خطر می تواند واقعی و یا ذهنی باشد.

چرا ما احساس حسادت می کنیم؟

حسادت اغلب در روابط عاطفی رخ می دهد، مانند زمانی که مرد یا زن با جنس مخالف خود صحبت می کنند. اما این احساس می تواند در هر نوع رابطه ای اتفاق بیفتد از خواهر و برادر گرفته تا همکار.

حسادت می تواند تجارب بد و منفی را برای افراد به همراه داشته باشد، به همین خاطر، روان شناسان معتقدند که نباید سرکوب شود چرا که می تواند روابط افراد را تحت تاثیر قرار دهد و باید اقداماتی در راستای جلب علاقه و محبت طرف مقابل صورت گیرد.

در نتیجه، حسادت به عنوان یک احساس ضروری در نظر گرفته می شود، چرا که افراد را به هم نزدیک تر می کند و درگیر رفتارهایی می شوند که برای حفظ رابطه ضروری و مهم می باشد.

محققین علل مختلفی را برای حسادت تعیین کرده اند، از جمله پایین بودن سطح اعتماد به نفس، زودرنجی و یا تحت سلطه دیگران بودن. ترس از رها شدن نیز یکی از عوامل اصلی در بروز حسادت می باشد.

 

آیا حسادت برای یک رابطه خوب است یا بد؟

حسادت می تواند نارضایتی و ناراحتی را در رابطه به همراه داشته باشد و معمولا افراد حسود، واکنش های غیر منطقی را از خود نشان می دهند. اما این نکته را در نظر داشته باشید که حسادت احساسی کاملا طبیعی است که افراد در روابط خود نشان می دهند.

حسادت می تواند نشانه ای باشد از مهم بودن یک رابطه و یا جدا شدن افراد.

برای مقابله با حسادت چه می توان کرد؟

حسادت می تواند با رفتارهای توام با آسیب همراه باشد. می تواند باعث شود فرد با وسواس بیشتری رابطه خود را کنترل کند و به مرور سطح اعتماد به نفس نیز کمتر خواهد شد. دانستن حس حسادت به شما در بهبود روابط تان کمک می کند. با طرف مقابل تان در خصوص حس حسادتی که دارید، صادق باشید.

آیا درمانی برای حسادت وجود دارد؟

درمان لحظه ای برای حسادت وجود ندارد. اما پذیرش حسادت به عنوان یک حس طبیعی و به چالش کشیدن افکار منفی می تواند از میزان نفوذ این احساس کم کند.

اگر همکار، دوست و یا شریک زندگی مان حسود باشد، چه باید کرد؟

حسادت معمولا با ترس و یا عدم امنیت تحریک می شود. محبت خود را به فردی که دوستش دارید نشان دهید و در خصوص آن چه که باعث تحریک حسادت افراد می شود صحبت کنید تا بتوانید تغییرات موثری را ایجاد کنید.

نکته ای که وجود دارد این است که حسادت به راحتی می تواند کنترل شود. اگر احساس کردید طرف مقابل تان نسبت به افرادی که با آن ها در ارتباط هستید، احساس حسادت دارد، خود را از آن ها جدا کنید. با این کار کمک بزرگی را به دوست و یا شریک زندگی تان خواهید کرد.

حسادت یا غبطه خوردن

حسادت و غبطه خوردن، احساسات مشابهی هستند اما یکسان نیستند. حسادت اغلب با رقابت عاطفی با یک فرد سومی همراه است، اما غبطه خوردن میان دو نفر اتفاق می افتد و معمولا این گونه عنوان می شود که: “من آن چه که تو داری، می خواهم”. به عنوان مثال ممکن است فردی نسبت به موقعیت، دارایی و یا ظاهر فرد دیگری حسودی کند.

 

اگر متوجه چنین احساسی در شریک جنسی تان شدید، در خصوص احساس تان کاملا صادق باشید و سعی کنید این احساس نابرابری را برطرف نمایید. با این کار حس حسادت برطرف می شود و اعتماد به نفس طرف مقابل نیز بیشتر خواهد شد.

دکتر سعید انصاری روانپزشک و متخصص اعصاب و روان  و رواندرمانگر، در درمان اختلالات ذهنی مانند حسادت  به افراد راهنمایی های لازم را ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص روش های تشخیص این بیماری می توانید با شماره های 02122771870 – 02122790453 تماس بگیرید برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه کنید.

https://www.psychologytoday.com/intl/basics/jealousy#feeling-jealous

مزایای مشاوره آنلاین روانشناسی

اثربخشی درمان از طریق مشاوره آنلاین، موضوعی است که به صورت علمی و تجربی به اثبات رسیده است. در این یادداشت درباره مزایای مشاوره آنلاین به تفصیل با شما سخن خواهیم گفت.

مشاوره آنلاین چیست؟

درمان و روانکاوی آنلاین، در حقیقت روشی پیشرفته در حوزه بهداشت اعصاب و روان به حساب می آید که طی آن، دکتر روانپزشک با بهره گیری از اینترنت و بی نیاز از حضور یافتن در مطب، به کاوش در روان افراد و دادن توصیه های حمایتی و روانشناسی می پردازد.

در تعریفی مختصر و موجزتر می توان گفت، در صورتی که خدمات مشاوره ای از طریق اینترنت ارائه شوند، مشاوره آنلاین اتفاق افتاده است. البته از این فرآیند با نام های دیگری مانند درمان از راه دور، وب تراپی و درمان اینترنتی و الکترونیک نیز یاد می شود.

مزایای مشاوره آن لاین

مزایای مشاوره آن لاین

علی رغم آن که مشاوره آنلاین، نسبت به روان درمانی به شیوه کلاسیک، قدمت بسیار کمتری دارد، اما خیلی زود به عنوان شیوه ای مقبول از سوی روانپزشکان به کار گرفته شد و مردم نیز به خوبی از آن استقبال کردند.

عوارض بیماری های جسمی معمولا به شیوه ای بروز پیدا می کند که افراد، به راحتی برای رفتن به دکتر و تحت درمان قرار گرفتن وادار می شود.

اما متاسفانه بیماری های روحی، با حالتی بسیار موذیانه رخ می نمایانند. به نحوی که افراد بسیار زیادی سال ها با وجود آسیب دیدن و در عین حال صدمه زدن به اطرافیان به واسطه مشکلات روحی شان، پی به وجود آن ها نمی برند و یا مشکلات بیماری روحی را نادیده می گیرند.

مزایای مشاوره آن لاین

مزایای مشاوره آن لاین

بیشتر بخوانید: روان درمانگر کیست؟

از سویی دیگر معمولا افراد بابت داشته مشکلات جسمی، هیچ گاه شرمنده و خجالت زده نمی شوند. که البته کار بسیار درستی است. اما از باور داشتن بیماری های روحی، سر باز می زنند و سعی در انکار آن ها دارند. مشاوره آن لاین، امکانی را فراهم می آورد تا افراد در زمان کمتر و به روشی بسیار ساده تر، روح و روان خود را مورد کنکاش قرار داده و از طریق رفع مشکلات روحی شان به زندگی خود و اطرافیان شان کیفیت بیشتری ببخشند. البته مشاوره آن لاین صرفا برای رفع مشکلات روحی نیست؛ بلکه عبور از پیچ و خم های زندگی، به واسطه قرار گرفتن در شرایط مختلف مانند ازدواج، تغییر شغل، مهاجرت، از دست دادن عزیزان و … انسان را در حالتی قرار می دهد که برای کنار آمدن با شرایط جدید و رفع مشکلات نیاز به مشورت و دریافت مشاوره پیدا می کنند.

دکتر سعید انصاری روانپزشک و متخصص اعصاب و روان ، در جلسات مشاوره آنلاین از روش های نوینی برای درمان اختلالات روانپزشکی استفاده می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با روانپزشک خوب در تهران روشماره های 02122771870 – 02122790453 تماس بگیرید برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه کنید.

یکی دیگر از مزایای مشاوره آنلاین در دسترس بودن و برخورداری یکسان افراد در هر شهر، روستا و یا هر نقطه دیگری از کره زمین، به این امکان است.

مثلا برای دریافت مشاوره آنلاین از بهترین پزشک پایتخت، تبعیضی بین فردی که در شهر یا روستایی با فاصله مکانی و زمانی بسیار دور در ایران و یا خارج از کشور، زندگی می کند و فردی که ساکن پایتخت است، وجود نخواهد داشت.

هر دو، هر زمانی که اراده کنند می توانند نوبت دریافت کنند و مشاوره شان انجام شود بدون آن که نیاز به صرف هزینه و زمان، برای رسیدن به مطب داشته باشند.

ابزارهایی که به منظور مشاوره آنلاین مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

 • ای میل
 • گفتگوی تصویری آنلاین
 • مشاوره صوتی آنلاین
 • مشاوره آنلاین ویدیوئی به صورت ویدئو کنفرانس
 • برقرار ارتباط صوتی و تصویری آن لاین در شبکه های اجتماعی مختلف
 • ارائه پیام متنی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و دریافت پاسخ مدنظر
مزایای مشاوره آن لاین

مزایای مشاوره آن لاین

چرا همه افراد جامعه به مشاوره نیاز دارند؟

حل و رفع مشکلات تحصیلی، خانوادگی، فردی، شغلی و… از طریق شناخت بهتر الگوهای رفتاری و اندیشه ای برای یافتن راهکارهای حل مسائل، از طریق مشاوره امکان پذیر است.

چرا که متخصصین اعصاب و روان، سال ها به تحقیقات و مطالعات علمی جامع، پیرامون شناخت الگوهای روانی، فکری و رفتاری انسان های پرداخته اند. در حقیقت با دریافت مشاوره انسان های می توانند پلی بزنند به دریچه های تفکر علمی برای تسلط یافتن بر اوضاع و شرایطی که آن ها را تحت فشار قرار داده است.

هدف غایی از دریافت مشاوره، آگاه سازی ذهن افراد، برای رفع مشکلات روحی، ذهنی، رفتاری خودشان است تا از طریق ریشه یابی علت بروز هر رفتاری و کنترل مناسب آن در مواقع خاص بتوانند، به صورت منطقی به رفع مشکلاتشان بپردازند.

البته حل مشکلات باید به صورت ماندگار باشد نه آنکه به صورت موقتی به حالت کاذب با فراموش کردن و بی اعتنایی نسبت به مشکلات، آن ها را حل شده بیانگاریم و بعدها در اثر بی اعتنایی و سهل انگاری ما نسبت به مشکلات، آن ها تبدیل به معضلی بزرگ شوند.

یک مشاور آگاه و مجرب طی انجام مشاوره آن لاین می توانند، مزایای زیر را برای فردی که از او درخواست مشاوره کرده است، فراهم سازد.

اهداف مشاوره آنلاین

 • درک بهتر از مصالح شخصی به طور منصفانه و عاقلانه در امور مختلف زندگی
 • تقویت قوای فکری برای قدرت یافتن هر چه بیشتر در حل مسائل
 • یافتن قدرت و شناخت کافی به منظور تغییر دادن الگوهای فکری و رفتاری نادرست و ناکارآمد
 • شناخت و رفع مشکلات شخصیتی
 • از بین رفتن خطاهای رایج در تصمیم گیری از طریق یافتن قوه تحلیل بهتر و پرهیز از گرفتن تصمیم های با شتاب و هیجان زده
 • دریافت مشاوره بدون افشای اطلاعات شخصی
 • بیان مشکلات و تسکین یافتن بدون نگرانی بابت مورد سرزنش و یا سوءاستفاده قرار گرفتن از سوی شخص شنوند

بیشتر بخوانید: حالات نفسانی در تحلیل رفتار متقابل

مزایای مشاوره آن لاینرایج ترین مزایای مشاوره آنلاین

 • صرف هزینه پایین تر

به طور معمول هزینه های مشاوره آن لاین، نسبت به مشاوره های حضوری کمتر است.

 • امکان برقرای اتباط هر چه بیشتر با روانپزشک

در برخی از موارد، شرایط روحی بیمار به افراد اجازه نمی دهد که برای دریافت مشاوره بعدی، یک هفته تمام صبر کنند اما در شرایط مشاوره آنلاین می تواند، تعداد دفعات مورد نیاز در هر زمان به روانپزشک خود دسترسی داشته باشد.

 • صرف زمان کمتر

برای دریافت مشاوره آنلاین در دنیای پرسرعت و شلوغ امروزی، نیازی به تغییر برنامه روزانه نیست. چرا که دیگر زمانی برای رفتن و بازگشتن از مطب صرف نخواهد شد.

 • یکسان بودن امکان مشاوره با روانپزشک مجرب بدون تبعیض مکانی

هر فردی در هر نقطه ای از کشور و یا جهان باشد می تواند به راحتی و بدون صرف وقت و هزینه های رفت و آمد، امکان دریافت مشاوره از روانپزشک حاذق را داشته باشد.

 • راحت تر بودن دریافت مشاوره برای افرادی که به اضطراب اجتماعی مبتلا اند

بسیاری از افراد هستند که از حضور در اجتماع و ملاقات حضوری با فردی غریبه می ترسند و به همین علت، این مشکل و دیگر مشکلات روحی شان، رفع نشده باقی خواهد ماند.

روان درمانگر کیست؟

روان درمانگر کیست؟

روانپزشک ، روانشناس ، روانکاو ، روان درمانگر و … کلماتی هستند که افراد را در زمان مراجعه به مشاور و رواندرمانگر دچار سردرگمی می کند.
بنابراین دکتر سعید انصاری روانپزشک و روان درمانگر در خصوص هر یک از عناوین فوق و مواردی که در آن ها مورد توجه قرار می گیرند، توضیح می دهند.

روان درمانی چیست؟

روان درمانی زمانی استفاده می شود که افراد به دلیل برخی مشکلات هیجانی یا ذهنی به دنبال درمان بوده و روان درمانگر، آموزش های لازم را در خصوص نحوه برخورد با تنش های روانی را به بیمار می دهد.
با توجه به تخصص و مدرک، روان درمانی می تواند توسط روانپزشک، روانشناس و یا … برای افراد، زوج ها، گروه ها و یا خانواده انجام شود.

روان-درمانی

روان-درمانی

روانپزشک (روان درمانگر)

دارای مدرک پزشکی بوده و بر خلاف سایر روان درمانگران و روانشناس ها می تواند داروهای مورد نیاز برای بیمار را تجویز نماید. بسیاری از متخصصین اعصاب و روان که به عنوان روانپزشک یاد می شوند، می توانند نسخه و دارو ارائه کنند.
با این حال برای درمان بیماری ها و اختلالات روانی نیاز به جلسات مشاوره دارند. روانپزشک می تواند به عنوان یک روان درمانگر در کنار بیمار باشد و به درمان اختلالات روان بپردازد.

روانشناس

روانشناسان دارای مدرک روانشناسی هستند (باید فوق لیسانس یا دکتری باشند) و در مقوله هایی مانند روان درمانی، تست روانشناسی و درمان های بدون دارو دوره و آموزش دیده اند. همچنین در پروتکل های تحقیقاتی نیز حضور دارند و در خصوص مواردی خاص مانند زوج درمانی و مشاوره های تحصیلی می توانند افراد را راهنمایی کنند.
برخی از روانشناسان بر روی موارد بالینی آموزش می بینند و دکترای این رشته را دریافت می کنند و به افراد مشاوره می دهند.

مددکار اجتماعی

در واقع به متخصصانی گفته می شود که در مکان هایی مانند بیمارستان و آژانس های خدمات اجتماعی، خدمات ارائه می دهند. با این حال برخی از مددکاران اجتماعی نیز رواندرمان هم هستند. آنهل آزمون های روانشناسی را انجام نمی دهند. براساس نوع مدرک دریافتی می توانند خدمات بالینی اجتماعی ارائه نمایند.

روانکاو

بعد از دریافت مدرک حرفه ای، برخی از روان درمانی ها نیاز به گذراندن دوره های تخصصی دارند. این دوره ها و روان درمانی ها به افراد در درمان ریشه ای مشکلات کمک خواهد کرد.
روانکاوی نوعی روان درمانی است و تنها روشی است که با ناخودآگاه ، انگیزه ها و مکانیسم های دفاعی خارج از آگاهی ما ارتباط دارد.
روانکاو نیز به عنوان روان درمانگر خدمات ارائه می دهد و همه اصول روان درمانی را رعایت می کند.

روان درمانگر کیست؟

امروزه بسیاری از روانکاوان از مدل های درمانی اصلی فروید پیروی می کنند. این درمان گران در زمینه مشکلات اکنون افراد که با تجربیات قبلی و علاقه های فرد مرتبط است، به درمان می پردازند. همچنین روان درمانگر به بررسی ترس ها، تجربیات و روش های تقویت و یا کاهش علل ترس و رسیدن به درمان نیز اقدام می کند.

دکتر سعید انصاری روانپزشک و متخصص اعصاب و روان  و روان درمانگر،به افراد راهنمایی های لازم را ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص روش های تشخیص  بیماری ها و درمان آن می توانید با شماره های 02122771870 – 02122790453 تماس بگیرید برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه کنید.

در روش های قدیمی، روان درمانگر بیمار را به مدت 3 روز در هفته ملاقات می کرد و روی تخت می خواباند. اما امروزه بسیاری از افراد که تحت درمان با روان درمانگر هستند، فقط یک الی دو بار در هفته به روانپزشک مراجعه می کنند و روان درمان گر شروع به تجزیه و تحلیل فرد از ابعاد مختلف کرده و با کمک روش های مختلف روان درمانی از جمله درمان های شناختی – رفتاری و … درمان مناسب را برای مراجع انتخاب مینماید.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/couch-meets-world/201107/psychiatrist-

psychotherapist-whos-who-in-mental-health

مزایا و معایب اضطراب

مزایا و معایب اضطراب

 • آیا تا به حال احساس اضطراب داشتید؟
 • آیا اضطراب را تحمل کردید؟
 • آخرین زمانی که استرس و اضطراب را داشتید، چه زمانی بوده؟
 • در صورتی که استرس و اضطراب داشتید، چه میزان بوده؟

همه افراد در برهه های از زندگی خود استرس و اضطراب را تجربه کرده اند. دکتر سعید انصاری در خصوص اضطراب و عوارض آن در ادامه توضیح خواهند داد.

طبق بررسی های انجام شده اضطراب باعث افزایش ریسک ابتلا به بسیاری از بیماری ها می شود و شدت بسیاری از بیماری ها را افزایش می دهد.
در برخی بررسی ها میزان اضطراب و تاثیر آن بر میزان مرگ و میر نیز ارزیابی شد. متاسفانه علت افزایش آمار مرگ و میر بسیاری از افراد در این مطالعات نیز اضطراب بیان شده است.

مزایا و معایب اضطراب

بسیاری از افراد در این ارزیابی و مطالعه آگاهی کامل در خصوص میزان تخریب اضطراب و عوارض آن داشته اند و این نوع باور باعث فوت تعدادی از این افراد شده است.

دکتر سعید انصاری در خصوص مزایا و معایب اضطراب این گونه توضیح می دهند که کاهش اضطراب بسیار مهم است اما اضطراب لزوما کشنده نیست و در برخی اموارد باعث حفظ زندگی می شود.

مزایا و معایب اضطراب

هنگام وقوع اضطراب دچار علایمی مانند تپش قلب، تنگی نفس یا تند تند نفس کشیدن، تعریق، سرد شدن دستان می شوید و دو نگاه می تواند وجود داشته باشد؛

نگاه اول این است که با داشتن این علائم، افراد نتوانند به اهداف خود برسند و اقدامات خود را به درستی انجام دهند.
اما در مقابل افرادی هستند که هنگام وقوع این علائم،مفاهیم زیر را در ذهن مرور میکنند:

تند تر نفس کشیدن سبب می شود تا اکسیژن بیشتری به مغز من برسد و باعث بهبود عملکرد ذهنی شود.

قلب در حال تند تر عمل کردن است تا خونرسانی به عضلات و بافت های بدن، مغز و ارگان های درگیر سریع تر شود.

این طرز تفکر و نگاه در خصوص اضطراب سبب می شود تا آن را به عنوان کمکی برای رسیدن به هدف، انجام کار دانسته و لذا کارکرد مفیدی خواهد داشت.

با این نگاه می توان حس خوشایندی را دریافت کرد و از همان لحظه حس بهتری دریافت نمود و افزایش اعتماد به نفس رخ می دهد.

موجب ارائه کار با کیفیت تر می شود و از خود رضایت کامل به دست خواهید آورد.

طبق مطالعات انجام شده در سال های اخیر مشخص شده است در بسیاری از موارد استرس و اضطراب می تواند سازنده، هنجار و کارآمد باشد.

کارآمدی باعث ایجاد حس بهتر و مراقبت بیشتر از خود می شود لذا لزوما نباید اضطراب باعث ایجاد احساس و رفتار مخرب در ما شود.

اضطراب و اجتماعی شدن

در بسیاری موارد، اضطراب سبب اجتماعی شدن افراد نیز می شود. زیرا با افزایش اضطراب هورمونی در بدن به نام اکسی توسین ترشح می شود که نام دیگر آن هورمون عشق می باشد.
طبق بررسی و مطالعات انجام شده، زمانی که افراد دچار اضطراب می شوند، در بخشی از مغز هورمونی به نام اکسی توسین ترشح می شود.

این هورمون سبب می شود تا افراد با هم نوعان، اطرافیان صحبت نمایند و تفکرات و احساسات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند تا نهایتا همدلی بین افراد ایجاد شود.

مزایا و معایب اضطرابدر مقابل در صورتی که فردی اضطراب نداشته باشد و فردی دیگری به این حس دچار باشد، در صورت مشاهده احوال فرد مضطرب، تمایلی ایجاد می شود تا افراد به سمت او رفته و در کاهش استرس کمک نمایند و کاری انجام دهند. این اقدام هم به دلیل ترشح هورمون اکسی توسین می باشد.

با بروز اضطراب افزایش شجاعت، نفوذ در قلب دیگران و همدلی بیشتری شکل می گیرد و از انسان می تواند یک موجود اجتماعی بسازد.

دکتر سعید انصاری روانپزشک و متخصص اعصاب و روان  و رواندرمانگر، در خصوص مزایا و معایب اضطراب و نحوه نگرش به آن  به افراد راهنمایی های لازم را ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص روش های تشخیص این بیماری می توانید با شماره های 02122771870 – 02122790453 تماس بگیرید برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه کنید.

به یاد داشته باشید همه این موارد بستگی به این دارد که نگاه شما به استرس و اضطراب چگونه باشد.
آیا باور بر این است که اضطراب کشنده است؟ یا باور بر این است که علائم اضطراب واکنشی است برای کمک به بهتر شدن عملکردمان تا بتوانیم از پس مسئولیت و وظیفه به درستی بر آییم؟

افراد زیادی در جامعه هستند که با تحمل اضطراب و استرس به موقعیت های بسیار عالی رسیده اند و هیچ گونه آسیب جسمی و روانی ندیده اند.
پس به یاد داشته باشید در کنار استفاده از راه کار های کاهش اضطراب، نگاه خود را به اثرات و آسیب های اضطراب تغییر داده و بخشی از آن را دوست داشته و با آن کنار بیایید.

این تغییر سبب می شود تا هم سلامتی جسمی و روانی حفظ شود و هم در بهبود عملکرد اجتماعی کمک کننده است. بی تردید همه این موارد باعث رسیدن به موفقیت های بیشتر می شود.

توصیه های روانپزشکی برای مقابله با ویروس کرونا

توصیه های روانپزشکی برای مقابله با ویروس کرونا

در این روزهای خاص که خیلی ها از منزل خارج نمی شوند ،مطمئننا نکات ایمنی و بهداشتی را هزاران هزار بار دیده اید و امیدواریم به توصیه های مهم عمل نمایید اما بحث اصلی که بعد از سلامت جسم بسیار حائز اهمیت است سلامت روان و پیشگیری از اختلالات روانی است که ممکن است در این دوره در افراد شدت یابد ، از جمله بیماری های روحی و روانی که ممکن است در این دوران بروز نمایند:

وسواس های فکری و عملی،

اضطراب ،

افزایش حملات پانیک

و سایر اختلالات است.

توصیه های روانپزشکی برای مقابله با ویروس کرونا

دکتر سعید انصاری در خصوص حفظ روحیه و سلامت روانی افراد در این دوره بخصوص و برای مقابله با ویروس کرونا توصیه هایی را در اختیارتان می گذارند.

کاهش فشار روحی برای مقابله با کرونا

یکسری نکات بسیار مهم و ساده می تواند باعث شود در این دوران میزان اضطراب و نگرانی کاهش و همچنین از شدت یافتن اختلالات پیشگیری کند از جمله :
1. لطفاً و لطفاً صبح در رخت خواب اخبار نخوانید بخصوص اخبار در خصوص ویروس و شرایط اکنون، یعنی سعی کنید تا حداقل ۲ ساعت هیچ اخباری نخوانید .
2. سایت های آنلاین میزان گسترش ویروس را حذف کنید و نبینید! باور کنید دانستن آمار مبتلایان به ویروس باعث حال خوب شما نمی شود!

شما فقط لازم است به نکات بهداشتی بسیار بسیار توجه فرمایید و حدالامکان در مکان های عمومی حضور نداشته باشید ، ولی چک کردن آمار جهانی هیچ اثری برای شما ندارد !

3. سعی کنید صبحتان را خوب شروع کنید مثلاً یک موسیقی آرام اگر علاقه مند هستید یا موسیقی خیلی شاد ویا هر نوع موسیقی که در آرام کردن شما موثر است و به علاقه مند هستید .

4. صبح را با یک صبحانه خوب شروع کنید و سعی کنید با خود علت این روزها را تکرار نکنید چون باعث افزایش استرس شما می شود .

5. وقت خود را به پر کنید . دکتر سعید انصاری در خصوص این نکته پیشنهاد می دهند که، یک لیست از کارهایی که تا امروز به تعویق انداخته اید آماده کنید و شروع کنید مثلا فیلم ببینید ، کتاب بخوانید ، نقاشی کنید ، با اعضای خانه وقت بگذرانید یا هر کاری که دوست داشته اید که انجام دهید ولی به تعویق انداخته اید .

6. برای حضور در فضای مجازی زمان تعیین کنید یعنی از صبح تا شب در فضای مجازی وقت نگذرانید زیرا همین کار باعث میشود در پایان شب حالت سردرگمی ، کلافگی و مفید نبودن داشته باشید و این موضوع باعث شدت یافتن حالت های تنشی در شما می شود( بخصوص اول صبح اصلاً فضای مجازی را چک نکنید) .

دکتر سعید انصاری روانپزشک و متخصص اعصاب و روان  و مشاور شکست عشقی، در درمان بیماری های روانی مانند توصیه های روانپزشکی برای مقابله با ویروس کرونا  به افراد راهنمایی های لازم را ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص روش های تشخیص این بیماری می توانید با شماره های 02122771870 – 02122790453 تماس بگیرید برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه کنید.

انجام این نوع از اقدامات به منظور  فراموش کردن شرایط یا حائز اهمین نبودن شرایط یا سرسری گرفتن مسائل نمی باشد و دکتر سعید انصاری روانپزشک این مطلب را این گونه بیان می کنند که برعکس،  بلکه در کنار نکاتی که برای سلامت جسم خود رعایت می کنید باید سلامت روان خود را فراموش نکنید .

مشاوره قبل و بعد از طلاق (جدایی)

مشاوره قبل و بعد از طلاق (جدایی)

رابطه (ازدواج و جدایی) از مهمترین تجربه های زندگی هر فردی است. تفاوت اصلی بین آنها این است که طلاق (جدایی) می تواند برای همه افراد درگیر در طلاق دردناک باشد مانند فرزندان ، سایر اعضا خانواده و …

در حقیقت اندکی کمتر از ۲۵٪ از ازدواج ها به طلاق (جدایی) ختم می شوند و یک سوم از همه جدایی ها در 5 سال اول ازدواج رخ می دهد واقعیت این است که طلاق، صرف نظر از اینکه چقدر می تواند آرام بخش و یا ناراحت کننده باشد، یک عامل بسیار استرس زا و تغییر دهنده در زندگی است. حجم گسترده ای از مسائل حقوقی، عاطفی، روانی و جسمی که باید مورد توجه قرار گیرد، می تواند بسیار آزار دهنده باشد. علاوه بر این ایده ایجاد یک زندگی کاملاً جدید برای فرد می تواند احساساتش را فلج کند.
دکتر سعید انصاری روانپزشک و مشاور خانواده می تواند در خصوص مواردی مانند مشاوره ازدواج و طلاق (جدایی) راهنمایی های موثری نمایند.

مشاوره قبل و بعد از طلاق (جدایی)

اما خبر خوب این است که با گذشت زمان اوضاع احتمالا بهتر می شود. با این حال توصیه می شود که به روانپزشک برای مشاوره قبل و بعد از طلاق مراجعه نمایید تا تصمیم های درستی در خصوص آینده زندگی تان بگیرید.
زیرا روانپزشکان معتقدند که یک مشاوره خوب می تواند تاثیر مثبتی بر زندگی و مسایل مربوط به آن در حال و آینده شما داشته باشد.

چگونه یک مشاوره برای طلاق (جدایی)می تواند به فرد کمک کند؟

در وهله اول مشاور شرایط بعد از طلاق را دانسته و می تواند در خصوص تمامی موارد دردناک و یا ناخوشایندی که ممکن است از نظر روحی فرد را آزار دهد راهنمایی کند.
در ضمن می تواند به شما در نحوه زندگی بعد از جدایی کمک کند و همچنین در خصوص تاثیرگیری فرزندان از این اتفاق نیز صحبت خواهد کرد. همچنین در خصوص دلایل عدم موفقیت در زندگی تان صحبت خواهدشد تا دوباره تکرار نکنید.
دکتر سعید انصاری روانپزشک و زوج درمانگر مشاوره جدایی را به دونوع کلی تقسیم می کنند که در ادامه به هر یک نیز می پردازند.

مشاوره قبل از جدایی چیست؟

یک مشاور طلاق (جدایی) که یک روانپزشک یا روان درمانگر می باشد، می تواند به شما و شریک زندگی شما بیاموزد که چگونه به طور مؤثر ارتباط برقرار کنید و رفتارهای صحیحی داشته باشید در حالی که شما سعی می کنید حقوقی عاطفی، جسمی و مالی را که اغلب با طلاق همراه است را همزمان پیگیر باشید. این مشاور همچنین می تواند به شما و همسرتان کمک کند تا تصمیم بگیرید که آیا واقعاً به طلاق احتیاج دارید یا خیر. به عبارت دیگر روانپزشک می تواند به شما در تصمیم گیری در مورد ازدواج و یا طلاق کمک کند.
مشاوره خانواده و روانپزشک معتقدند که اگر در این بین کودکان نیز درگیر هستند حفظ روابط صحیح بسیار مهم است. به عبارت دیگر داشتن طلاق(جدایی) مدنی و سالم از طلاق با سرزنش و بی احترامی بسیار مهم تر است. برای حفظ رزندان و وارد شدن کمترین آسیب و حفظ رفاه آنها باید تمام تلاش خود را بکنیم یعنی در صورت جدایی باید مثل سابق در رفاه باشند.

مزایای مشاوره قبل از طلاق (جدایی)

مشاوره قبل از طلاق مزایای زیادی دارد که دکتر سعید انصاری در ادامه توضیح می دهند. رفتن به مشاوره قبل از طلاق می تواند بسیار سودمند باشد چرا که می تواند به والدین دارای فرزندی که می خواهند جدا شوند، کمک و راهنمایی کند تا نحوه بیان به فرزند را بدانند و فرزندان دچار آسیب های روحی، روانی و عاطفی نشوند.
همچنین در شناسایی و رفع هر گونه احساس های ضد و نقیض و گمرا کننده که مربوط به طلاق (جدایی)است نیز راهنمایی می کند.
در اخر روانپزشک به افراد قبل از طلاق راهنمایی هایی در خصوص نحوه بر خورد با چالش ها و موارد استرس زا می کند.

مشاوره قبل و بعد از طلاق (جدایی)

مشاوره بعد از طلاق (جدایی)چیست؟

علت مشاوره بعد از طلاق (جدایی)چیست؟ آیا نیاز است؟

این سوالاتی است که افراد بعد از جدایی از خود می پرسند. باید بدانیم افرادی که بعد از طلاق نزد مشاور رفتند راحت تر با مسائل خود کنار آمده و زندگی بهتری دارند.
صرف نظر از دلیل طلاق (جدایی)، پایان رابطه همراه با تعهد میتواند زندگی شما را مختل کند و عواطف عمیقی مانند غم ، استرس و اندوه را به وجود آورد. حقیقت این است که “زندگی پس از طلاق (جدایی)” برای بسیاری افراد احساس سنگینی ایجاد می کند. در حقیقت، آینده نامشخص اغلب دلهره آورتر از آن است که در میانه یک رابطه عمیقاً ناخوشایند قرار داشته باشید.

نکته خوب در مورد مشاوره بعد از طلاق این است که روانپزشک می تواند شما را در پی پیامدهایی که بعد از طلاق (جدایی)گریبان گیرشما می شود، راهنمایی کند. به طور خاص مشاوران طلاق از تکنیک های مختلفی برای بهبود عزت نفس و اعتماد به نفس و پذیرش واقعیت استفاده می کنند بنابراین می توانید زندگی خود را مجدداً احیا کنید.

آنها همچنین به شما كمك می كنند تا با احساسات باقیمانده نسبت به گذشته خود به روشی سالم و سازنده مقابله کنید. بنابراین صحبت با مشاور طلاق (جدایی) می تواند آزادی شما از این احساسات را فراهم کند .
در حقیقت افراد وقتی سال ها در یک رابطه هستند و به هر دلیل جدا می شوند برایشان درک این باور سخت است که دیگر متاهل نباشند. در این مرحله است که مشاور طلاق (جدایی) وارد داستان می شود. مشاور طلاق می تواند در شناخت بعد های مختلف دیگر شما ، کمکتان کند و هویت خود را مجددا به دست آورید.

آیا به مشاوره بعد از طلاق (جدایی)احتیاج داریم؟

چگونه به این نتیجه برسیم که به مشاوره بعد از طلاق نیاز داریم؟ دانستنش راحت است بسیاری از افراد با این که سال ها از طلاق شان می گذرد هنوز با این مسئله کنار نیامده و یا باعث شده است که زندگی شان فلج شود، دچار غم و اندوه شوند و زندگی برایشان غیر قابل تحمل باشد. زیرا طلاق (جدایی) می تواند بر همه جنبه های زندگی تاثیر گذار باشد و مسائل عاطفی تا جسمی را درگیر کند.
پس اگر شکست عاطفی و روانی بعد از جدایی برایتان سخت و غیر ممکن است، باید به روانپزشک مراجعه کرده و به خودتان رسیدگی کنید. این موضوع در افرادی که دارای فرزند هستند نیز صدق می کند. زیرا باید از فرزندتان حمایت کنید و با داشتن جسم و فکری سالم این مهم امکانپذیر خواهد بود. پس با مراجعه به مشاور طلاق (جدایی)، مراقبت های لازم روانی و عاطفی خود را شروع نمایید.

دکتر سعید انصاری روانپزشک و متخصص اعصاب و روان  و مشاور شکست عشقی، در درمان بیماری های روانی مانند مشاوره قبل و بعد از طلاق به افراد راهنمایی های لازم را ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص روش های تشخیص این بیماری می توانید با شماره های 02122771870 – 02122790453 تماس بگیرید برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه کنید.

احتمالا برخی از علائم بعد از طلاق (جدایی)را در خود مشاهده خواهید کرد که بسیار نگران کننده است. این علائم باعث می شود تا حتما به مشاور مراجعه نمایید زیرا نیاز به درمان های روانی جدی است.
این موارد در دوره سوگ درمانی برای جدایی تان برطرف می شود پس جای نگرانی ندارد. بروز این موارد شایع نیست و ممکن است در برخی افراد دیده نشود.

 • اختلال در خواب و یا مشکل در خوابیدن
 • احساس نا امیدی ، غم و اندوه
 • احساس بی ارزشی
 • کاهش ناگهانی و چشمگیر وزن یا افزایش آن
 • فرار از اجتماع و انزوا
 • از دست دادن علاقه به فعالیتهایی که قبلاً از آنها لذت می بردید
 • عصبانیت زود هنگام و غیرقابل کنترل
 • افسردگی مزمن
 • فک به خود کشی
 • اضطراب یا نگرانی بیش از حد که توانایی شما در انجام فعالیتهای روزمره را مختل می کند

نتیجه گیری

انتخاب یک مشاور خوب برای قبل و بعد از طلاق (جدایی) می تواند در این مراحل علاوه بر راهنمایی برای حفظ و یا پایان زندگی مشترک کمک کننده باشد.
اطمینان حاصل کنید که با مشاور تان احساس راحتی دارید. همچنین در خصوص عواقب طلاق (جدایی) با شما صادق باشد تا تصمیم صحیحی بگیرید.
در صورت والد بودن فرزندان خود را قبل و بعد از طلاق (جدایی) نزد مشاور ببرید تا دچار آسیب های جدی روانی و عاطفی نشوند.

Call Now Button