آرشیو دسته بندی : شخصیتی

5 “تفاوت پارانویا و پارانوئید” چیست؟

شناخت تفاوت پارانویا و پارانوئید به عنوان دو اصطلاح روانشناختی بسیار مهم است. در حالی که هر دو به نوعی حالت ذهنی یا روانی اشاره دارند، بین آنها تفاوت های فاحشی وجود دارد. بنابراین، باید به تمایز میان این دو مفهوم توجه شود؛ چرا که روش‌های درمانی و رویکردهای مداخله‌ای متفاوتی برای هر یک در نظر گرفته می‌شود. در ادامه این مقاله، به بررسی دقیق‌تر تفاوت های میان پارانویا و پارانوئید و چگونگی تشخیص و تمایز این دو مفهوم می‌پردازیم.

تفاوت پارانویا و پارانوئید چیست؟

تفاوت پارانویا و پارانوئید در چیست؟

در اینجا به انواع مختلف تفاوت های میان پارانویا و پارانوئید به طور مفصل می‌پردازیم:

۱: تفاوت پارانویا و پارانوئید در علت بروز

پارانویا معمولاً ناشی از تغییرات مغزی به دلیل عوامل ژنتیکی و زیستی است. همچنین می‌تواند تحت تأثیر تجارب ناگوار در زندگی مانند سوء رفتار، آزار و اذیت یا حوادث تروماتیک قرار گیرد. عوامل محیطی مانند استرس و ناامنی نیز می‌توانند به این اختلال منجر شوند.

در مقابل، اختلال شخصیت پارانوئید بیشتر ریشه در تجارب زندگی فرد دارد. تجربیات منفی دوران کودکی مانند سوءرفتار یا محیط خانوادگی نامناسب می‌تواند زمینه‌ساز ویژگی های این اختلال در شخصیت فرد باشد. همچنین محیط‌های اجتماعی پر استرس و ناامن می‌توانند در ایجاد این ویژگی نقش داشته باشند. بنابراین، بیشتر یک ویژگی شخصیتی است که از عوامل اجتماعی-محیطی نشأت می‌گیرد.

۲: تفاوت پارانویا و پارانوئید در علائم آنها

 در پارانویا، نشانه‌های اصلی شامل اعتقادات و افکار غیرواقعی درباره توطئه علیه فرد و احساس مداوم آسیب رسیدن از سوی دیگران است. این افراد شدیداً بدبین و مشکوک هستند و در برقراری روابط اجتماعی دچار اختلال می‌شوند.

 اما در پارانوئید، نشانه‌های اصلی شامل باورهای غیرواقعی و بدگمانی نسبت به دیگران و تلاش مداوم برای یافتن شواهدی مبنی بر وجود توطئه علیه خود است. این افراد معمولاً رفتار خشک، سرد و عصبی داشته و روابط اجتماعی محدودی دارند. بنابراین، تمرکز اصلی پارانویا روی افکار و اعتقادات غیرواقعی است، اما در پارانوئید بر رفتار و روابط اجتماعی فرد متمرکز است.

۳: تفاوت پارانویا و پارانوئید در نحوه تشخیص

در تشخیص پارانویا، بر اساس نشانه های شناختی و افکار فرد تمرکز می‌شود. در این حالت، پزشک به دنبال شواهدی از اعتقادات و باورهای غیرواقعی فرد درباره توطئه علیه خود و احساس مدام آسیب رسیدن از سوی دیگران است. این افراد معمولاً افکار و تفکرات خود را با جزئیات بیان می‌کنند و به شدت نسبت به آنها مقاومت نشان می‌دهند. تشخیص پارانویا بر اساس ارزیابی دقیق باورها و افکار فرد صورت می‌گیرد.

در تشخیص پارانوئید، اما تمرکز بیشتر بر رفتار و ویژگی های شخصیتی فرد است. پزشک در این حالت به دنبال نشانه هایی از رفتار خشک، سرد و عصبی فرد، همچنین محدودیت روابط اجتماعی و بدبینی شدید نسبت به دیگران است. در این حالت، فرد معمولاً توضیحات جزئی درباره افکار خود ارائه نمی‌دهد و بیشتر بر رفتار و ویژگی های شخصیتی تمرکز می‌شود.

بنابراین، تشخیص پارانویا بیشتر بر اساس ارزیابی شناختی و افکار فرد و تشخیص پارانوئید بیشتر بر اساس ارزیابی رفتاری و شخصیتی فرد صورت می‌گیرد.

مهمترین تفاوت پارانویا و پارانوئید

۴: تفاوت پارانویا و پارانوئید در نحوه درمان

در درمان پارانویا، رویکرد اصلی بر درمان دارویی و روان درمانی متمرکز است. از آنجایی که نشانه های اصلی در پارانویا، افکار و باورهای غیرواقعی فرد است، استفاده از داروهای ضد روان پریشی مانند آنتی سایکوتیک ها می‌تواند موثر باشد. همچنین روان درمانی های شناختی – رفتاری توسط روان درمانگر مناسب برای رویارویی با این افکار غیرواقعی و درمان اضطراب و استرس فرد نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. درمانگر در این رویکرد تلاش می‌کند تا به فرد کمک کند تا افکار خود را مورد بازبینی قرار دهد و به واقعیت نزدیک شود.

اما در پارانوئید، رویکرد درمانی متفاوت است. در این حالت، تمرکز بیشتر بر درمان های روان درمانی و بهبود روابط اجتماعی فرد است. داروهای ضد روان پریشی در این حالت نقش کمتری دارند، زیرا مشکل اصلی فرد در حوزه رفتار و ویژگی های شخصیتی است، نه صرفاً افکار و باورهای غیرواقعی. رویکرد درمانی بر ایجاد اعتماد به نفس، بهبود روابط بین فردی و کاهش رفتارهای سرد و خشک فرد متمرکز است.

۵: تفاوت پارانویا و پارانوئید در نحوه رفتار

1. سطح اعتماد به دیگران

– افراد پارانوئید معمولاً نسبت به دیگران بی‌اعتماد و مشکوک هستند، اما این بی‌اعتمادی در حد معقول و قابل کنترل است.

– افراد مبتلا به پارانویا تقریباً به هیچ کس اعتماد ندارند و این بی‌اعتمادی شدید مانع روابط اجتماعی آنها می‌شود.

2. نحوه تفسیر رفتار دیگران

– افراد پارانوئید ممکن است در تفسیر رفتار دیگران کمی بدبین باشند، اما این بدبینی منطقی است.

– افراد پارانویا اغلب رفتار دیگران را به شکل غیرمعقول و توطئه‌آمیز تفسیر می‌کنند.

3. توانایی در کارکرد روزمره

– ویژگی‌های پارانوئید معمولاً باعث اختلال شدید در زندگی فرد نمی‌شود.

– پارانویا معمولاً باعث اختلال جدی در کارکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلی فرد می‌گردد.

4. نوع افکار و توهمات

– افراد پارانوئید ممکن است افکار مشکوکانه داشته باشند، اما معمولاً واقع‌بین هستند.

– افراد پارانویا معمولاً درگیر افکار توهم‌آمیز و خیالی هستند که با واقعیت مطابقت ندارد.

این مثال‌ها نشان می‌دهد که هرچند این دو مفهوم با هم پوشانی دارند، اما تفاوت‌های مهمی از نظر سطح شدت ویژگی‌ها، تأثیر بر عملکرد فرد و ماهیت افکار و توهمات وجود دارد.

نتیجه‌گیری

در مجموع، درک تفاوت پارانویا و پارانوئید به تشخیص، درمان و مدیریت صحیح این اختلالات کمک می‌کند و از این رو اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اشتباه در تمایز این دو مفهوم می‌تواند منجر به تشخیص نادرست و درمان نامناسب شود.

اختلال شخصیت پارانوئید و همه چیز درباره آن

اختلال شخصیت پارانوئید زمانی تشخیص داده می شود که اختلاف رفتارهای فرد، فراتر از حد تغییرات مشاهده شده در اکثر مردم باشد و یا صفات شخصیتی غیر قابل انعطاف و ناسازگارانه داشته باشد. این امر سبب ایجاد اختلال عملکرد و درماندگی در شخص می‌شوند. شخصیت، یک واژه ی عام است که براى توصیف الگوهای بارز رفتاری فرد در پاسخ به تجارب درون ذهنی يا بیرونی فرد به کار می رود. این الگوها قابل پیش بینی و پایدارند.

بیماران مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید، اغلب به طور مشخصی شکاک و بی اعتماد به دیگران هستند. این افراد اغلب پرخاشگر، تحریک پذیر، بیش از اندازه حساس، حسود و یا عصبانی هستند و از قبول مسئولیت رفتارهای خود، شانه خالی کرده و اغلب مسئولیت را به گردن دیگران می اندازند. این افراد، ممکن است افرادی متعصب، دائما در جستجوی نشانه های مغبون و در زندگی همسرانی با حسادت بیمارگونه یا افرادی بدعنق و دعوایی باشند. در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا درباره این اختلال اطلاعات جامعی بدست آورید.

اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟

اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟

اختلال شخصیت پارانوئید، مجموعه ای است از شرایطی که با طرز فکر غیر عادی و غیر طبیعی همراه است. افراد مبتلا به این اختلال، از بدگمانی، بی اعتمادی و شک به دیگران رنج می برند، حتی زمانی که دلیلی برای مشکوک بودن وجود ندارد. این اختلال در اوایل بزرگسالی ظاهر می شود و در مردان بیشتر از خانم ها شایع می باشد. برای تشخیص و درمان این بیماری باید به بهترین روانپزشک مراجعه کرد.

اختلال شخصیت پارانویید یا شکاک اساسا “شخصیت” واژه ای کلى است که برای توصیف الگوهای بارز رفتاری فرد در پاسخ به تجارب درون ذهنی یا بیرونی فرد به کار می رود و این الگوها قابل پیش بینی و پایدارند. به عبارتی براساس این ویژگی ها تا حدى می توان رفتار فرد را در مواجهه با بسیارى شرایط تا حدى پیش بینى کرد. اختلال شخصیت زمانی تشخیص داده میشود که اختلاف رفتارهای فرد فراتر از حد تغییرات مشاهده شده در اکثر مردم باشد و یا به شکلی باشد که موجب ناراحتی برای فرد یا اطرافیان نماید.

بیشتر بخوانید: مشاوره آنلاین روانشناسی

برای دریافت مشاوره از دکتر سعید انصاری فرم زیر را پر کنید:

نام و نام خانوادگی
شماره تماس
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.
خطایی رخ داده است. لطفا همه موارد را پر کرده و مجدد امتحان کنید.

شیوع اختلال شخصیت بدبین چقدر است؟

امروزه بسیاری از افراد در کشورمان به نوعی ازاختلال شخصیت پارانوئید یا پارانویا رنج می برند. شاید اخبار و حوادث روزنامه ها را مطالعه کرده باشید و هر روزه شاهد یک جنایت و یا حادثه به دلیل باورهاى نادرست یک فرد باشید. پارانویا به معنای اضطراب و احساس ترس شدید و افکار آزار و اذیت ، تهدید و توطئه از سوی دیگران می باشد. این علامت در بسیاری از اختلالات روانی خود را نشان می دهد.

شیوع اختلال شخصیت بدبین

زمانی که افکار و باورهای غلط آنقدر شدت می یابند که هیچ چیز حتی شواهد عینی نمی توانند این افکار و باورها را تغییر دهند، پارانویا تبدیل به نوعی از هذيانات می شود. زمانی که فرد تنها به پارانویا مبتلاست ولی علائم دیگری مانند توهمات دیدن و شنیدن وجود ندارد، اختلالاتى مثل افسردگى و اختلال هذيانى و شخصيتى و … مطرح است.

در موارد خفیف این بیماری افراد می توانند یک زندگی تقریباً معمولی داشته باشند ولی احتمالاً برخی فعالیت های آنها محدود شده و تا حدودی گوشه گیر می شوند.

 • میزان شیوع این اختلال ٠/٥٪؜ تا٢/٥٪؜ در جمعیت عادی است. بايد بدانيم میزان شیوع این اختلال در میان اقلیت ها، مهاجران و ناشنوایان بیشتر است .
 • میزان بروز این اختلال در بستگان بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی (شيزوفرنى) و اختلالات هذیانی افزایش نشان می دهد .
 • این اختلال در مردان شایع تر از زنان است .

علت بروز اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟

علت اصلی بروز اختلال شخصیت پارانوئید، مشخص نیست. اما ترکیبی از عوامل بیولوژیکی و روانی می تواند دخیل باشد. واقعیت این است که، این اختلال در افرادی که خویشاوندان نزدیک آن ها مبتلا به اسکیزوفرنی هستند، شیوع بیشتری دارد. پارانویا می تواند ناشی از بیماری های روانی مختلفی باشد. گاهی افکار و احساسات پارانوئیدی ناشی از وقایع و روابط در زندگی شخصی فرد می باشد. به این ترتیب فرد گوشه گیر تر می شود و برای رهایی از این افکار نمی تواند از دیگران کمک بگیرد.

آسیب های روانی دوران کودکی نیز می تواند در بروز این اختلال در بزرگسالی دخیل باشد.

 • وجود یک عامل ژنتیکی به اثبات رسیده است .
 • غالبا مشکلات غیراختصاصی و زودرس خانوادگی وجود دارند .

بیشتر بخوانید: درمان اضطراب

علائم و نشانه های اختلال شخصیت پارانوئید

یکی از علائم مهم پارانویا عدم اطمینان و شک و بدبینی قوی به افراد است به طوری که احساس ترس و عصبانیت شدید دارند و گویی به آنها خیانت شده است. این افراد نمی توانند آرامش داشته باشند و فرد مورد نظر را ببخشند. مدام در این فکر هستند که از آنها سوء استفاده می شود.

افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید معتقدند که دیگران قصد آسیب زدن به آن ها را دارند. این قبیل افکار می تواند مشکلات و تداخلاتی را در ارتباطات آن ها ایجاد کند. افراد مبتلا به این اختلال:

 •  نسبت به تعهد، وفاداری و اعتماد دیگران شک دارند و معقدند که آن ها را فریب می دهند.
 • تمایلی به در میان گذاشتن راز خود با دیگران ندارند، چرا که می ترسند از این اطلاعات بر علیه خودشان استفاده شود.
 • به شدت حساس هستند و روحیه انتقاد پذیری پایینی دارند.
 • حملاتی را که به شخصیت آن ها می شود به خوبی درک می کنند.
 • شک و بدگمانی های تکراری دارند، با این که دلیلی برای شک وجود ندارد.
 • در روابط خود سرد هستند و فاصله را با دیگران رعایت می کنند.
 • نمی توانند خود را در بروز مشکلی دخیل بدانند و معمولا بر این باورند که حق با آن هاست.
 • به سختی آرام می شوند.

بیشتر بخوانید: درمان استرس

ویژگی های افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید

بیماران مبتلا به این اختلال شخصیت اغلب به طور مشخص شکاک و بی اعتماد هستند.این افراد اغلب پرخاشگر، تحریک پذیر، بیش از اندازه حساس، حسود میباشند و از قبول مسوولیت رفتارهای خود شانه خالی کرده و اغلب مسوولیت را به گردن دیگران می اندازند.معمولا افرادی بد عنق و دعوایی هستند. شیوع این اختلال کم نیست! یعنی از هر ۱۰۰ نفر تقریبا ۱-۲ نفر مبتلا میباشند. حتما می پرسند بیشتر زنان مبتلا می شوند یا زنان؟! پاسخ مردان است. تشخیص این اختلال بسیار پیچیده و دشوار است چراکه علایم آن با بسیاری از اختلالات روانپزشکی تشابه دارد، اما شاخص ترین علامت آن “گرایش عمیق و ناخواسته به این است که رفتار دیگران را تحقیرآمیز یا تهدیدآمیز تلقی میکنند.

شیوع این اختلال کم نیست! یعنی از هر ۱۰۰ نفر تقریبا ۱-۲ نفر مبتلا میباشند. حتما میپرسند بیشتر زنان مبتلا میشوند یا زنان؟! پاسخ مردان است. تشخیص این اختلال بسیار پیچیده و دشوار است چراکه علایم آن با بسیاری از اختلالات روانپزشکی تشابه دارد اما شاخص ترین علامت آن “گرایش عمیق و ناخواسته به این است که رفتار دیگران را تحقیرآمیز یا تهدیدآمیز تلقی میکنند.

اختلال شخصیت پارانوئید چگونه تشخیص داده می شود؟

ویژگی بسیار مهم این بیماران، گرایش عمیق و ناخواسته به این است که رفتار دیگران را تحقیر آمیز یا تهدید آمیز تلقی می کنند، این گرایش از اوان بزرگسالی شکل می گیرد. بیماران اغلب تصور مى كنند مورد بهره کشی یا آزار دیگران واقع مى شوند. آنان اغلب به وفاداری و قابلیت اعتماد خانواده، دوستان یا همکاران خود شک و تردید داشته و توجیه کافی برای آن ندارند.

تشخیص اختلال شخصیت پارانوئید

این بیماران تمایلی به اعتماد کردن ندارند، رفتار آنها رسمی بوده و ممکن است تنش عضلانی قابل توجهی داشته باشند و نتوانند آرامش خود را حفظ نمايند، اساسا محیط اطراف را زیر نظر گرفته و بررسی می کنند، اغلب خشک و جدی هستند. گرچه استدلال های آنان ممکن است گاه دروغین باشد اما گفتار آنها هدفمند است و شکل منطقی دارد. آنها از فرافکنی استفاده کرده و ممکن است پیش داوری و تعصب به طور کامل در آنها مشاهده شود.

برخی از آنان اغلب در روابط زناشویی و جنسی حسادت مرضی داشته و وفاداری شریک جنسی خود را زیرسوال می برند. معمولا احساسات خود را مخفی کرده و از مکانیسم دفاعی فرافکنی استفاده می كنند. اگر علائم فیزیکی در فرد مشاهده شود، پزشک به بررسی سوابق پزشکی و روانی بیمار می پردازد و ممکن است نیاز به انجام معاینات فیزیکی نیز باشد.

گرچه تست آزمایشگاهی برای تشخیص اختلال شخصیت پارانوئید وجود ندارد، اما پزشک از تست های تشخیصی مختلفی برای تعیین بیماری فیزیکی موثر در بروز علائم استفاده خواهد کرد. اگر هیچ گونه علامت فیزیکی مشاهده نشود، بیمار به روانپزشک ارجاع داده خواهد شد.

درمان اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟

برای درمان پارانوئید از روش های دارودرمانی و شناخت – رفتار درمانی کمک گرفته می شود. کلیدی ترین روش برای درمان پارانویا ساخت یک رابطه سرشار از اطمینان و مشارکتی به منظور کاهش تاثیر افکار آسیب رسان و تقویت مهارت های اجتماعی می باشد. درمان بیماران پارانوئید با توجه به خصومت شدید، حساسیت و جبهه گیری فرد بسیار سخت می باشد.

درمان اختلال شخصیت پارانوئید

در اغلب مواقع روند بهبود بیماری بسیار آهسته رخ می دهد. با در نظر گرفتن روند کند درمان این را به خاطر بسپارید که این بیماری خطرات جبران ناپذیری دارد و حتماً باید برای درمان به موقع اقدام مناسب گردد. از جمله روش های درمانی اختلال پارانوئید یا پارانویا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

دارودرمانی

گاها، دارو براى درمان اضطراب و سرآسيمگى مورد استفاده قرار مى گيرد و در اكثر موارد داروهای ضد اضطراب، همچون دیازپام (Valium) یا کلونازپام (Klonopin) كافى هستند، گاهی برای درمان سرآسیمگی و افکار شبه هذیانی نیاز به استفاده ی کوتاه مدت از مقادیر کم داروهای ضد روانپریشی مثل اولانزاپین(Zyprexa) یا هالوپریدول (Haldol) می شود. در بعضی بیماران داروی ضد روانپریشی پیموزاید (orap) با موفقیت برای کاهش افکار پارانوئید، استفاده شده است .
اساسا، سير بيماريى بسيار متنوع است. در برخی بیماران اختلال شخصیت تا پایان عمر دوام می آورد. در حالی که در سایرین پیش درآمد اسکیزوفرنی است. به طور کلی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید مشکلاتی در کارکردن و زندگی با دیگران دارند و مسائل شغلی و زناشویی شایع هستند.

روان درمانی

در حقيقت روان درمانی، درمان انتخابی است و توسط درمانگرانى كه در حوزه اختلالات شخصيت آموزش لازم را ديده اند، انجام مي شود.

افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید، نمی توانند درمان خودسرانه ای داشته باشند، چرا که این افراد مشکل را از سمت خود نمی دانند. زمانی که صحبت از درمان می شود، روان درمانی که یک نوع مشاوره است، یکی از گزینه ها خواهد بود.

هدف از درمان، افزایش و بهبود مهارت ها و هم چنین تعاملات، برقراری ارتباط و سطح اعتماد به نفس می باشد. از آن جایی که اعتماد مهم ترین اصل است، درمان می تواند با چالش هایی همراه باشد و این گونه است که بسیاری از افراد، از ادامه دادن روند درمان منصرف می شوند.

مصرف دارو، راه درمان اختلال پارانوئید نیست، اما با این حال، داروهایی مانند داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب از سوی پزشک برای بیمار تجویز خواهد شد، به خصوص اگر علائم شدید باشد و یا بیمار از علائمی مانند افسردگی و یا اضطراب رنج ببرد.

عوارض مرتبط با اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟

مشکلات رفتاری و فکری مرتبط با اختلال پارانوئید می تواند بر کیفیت روابط فرد با دیگران و هم چنین عملکردهای اجتماعی و موقعیت های کاری تاثیر بگذارد. در بسیاری از موارد، افراد مبتلا به این اختلال، پیگیر افراد و شرکت هایی می شوند که فکر می کنند به آن ها آسیب می زنند.

اختلال شخصیت پارانوئید، اختلال مزمنی است بدین معنا که می تواند در تمام طول زندگی همراه فرد باشد. گرچه، برخی افراد مبتلا به این اختلال، عملکردهای خوبی را دارند و می توانند کار خوب و یا ازدواج موفق داشته باشند، اما در برخی دیگر چنین چیزی را شاهد نخواهیم بود. چرا که افراد مبتلا به اختلال پارانوئید، نسبت به درمان از خود مقاومت نشان می دهند و نتایج خوبی حاصل نخواهد شد.

نتیجه‌گیری

همانطور که گفته شد، اختلال شخصیت پارانوئید (Paranoid Personality Disorder) یکی از اختلالات شخصیتی است که به طور کلی به مشکلات رفتاری و ذهنی مرتبط با افرادی که از ترس و بی‌اعتمادی شدید در قبال دیگران رنج می‌برند، اشاره دارد. افراد مبتلا به این اختلال شخصیتی معمولاً تمایل دارند که به طور مداوم و بی‌دلیل باورها و تصورات نادرست و پرخیال درباره نیت‌ها و اعمال دیگران را پیدا کنند.

تشخیص و درمان اختلال شخصیت پارانوئید نیاز به ارزیابی توسط یک متخصص حرفه‌ای در حوزه روانشناسی یا روانپزشکی دارد.

10 کار که به حس تنهایی شما کمک می کند

احساس تنهایی، یک تجربه طبیعی و انسانی است. وقتی تنها هستید یا حتی وقتی در اتاقی شلوغ هستید، می توانید احساس تنهایی داشته باشد. وقتی با کسی ارتباط برقرار نمی کنید یا احساس می کنید هیچکس شما را درک نمی کند، ممکن است احساس کنید که کاملاً تنها هستید حتی اگر در اطراف دوستان یا خانواده باشید. علل تنهایی می تواند تغییراتی مانند نقل مکان، سوگواری برای مرگ یا پایان یک رابطه باشند که منجر به انزوای اجتماعی می شوند. در برخی موارد، تنهایی با شرایط سلامت روانی مانند افسردگی مرتبط است. افراد با عزت نفس پایین نیز ممکن است در صورت تلاش برای ایجاد ارتباطات اجتماعی، احساس تنهایی کنند.

همه افراد گاهی اوقات احساس تنهایی می کنند اما تنها بودن بیش از حد می تواند بر سلامت جسمی و روحی شما تأثیر منفی بگذارد. مطالعات نشان داده‌ است که تنهایی می‌تواند به اندازه کشیدن ۱۵ نخ سیگار در روز برای سلامتی شما مضر باشد. تنهایی با زوال شناختی و خطر ابتلا به اختلالات روانپزشکی مرتبط است. اگر زمانی که تنها در خانه هستید، گهگاه کمی احساس تنهایی می کنید یا احساس تنهایی عمیقی را تجربه می کنید که هرگز از بین نمی رود، می بایست به شیوه ای سالم به آن رسیدگی کنید و لازم است از بهترین روانپزشک کمک بگیرید. در این بخش 10 اقدامی که به احساس تنهایی شما کمک می کند را مرور می کنیم. در ادامه با ما همراه باشید…

احساس-تنهایی

احساس تنهایی خود را بپذیرید

انرژی خود را برای مبارزه با احساسات یا تلاش برای سرکوب آنها هدر ندهید. همه افراد گاهی اوقات احساس تنهایی می کنند و احساس تنهایی نه تنها به معنی ضعیف بودن یا بازنده بودن نیست بلکه به معنی انسان بودن است.

به دنبال راه حل باشید

گاهی لازم است که یک مشکل را حل کنید یا از طرفی نیاز است که احساس خود را به آن مشکل حل کنید. حال در نظر بگیرید که کدام گزینه برای شما بهتر است؟ حل مشکل  (از طریق برقراری ارتباط با کسی) یا حل احساس شما در مورد مشکل (مراقبت از احساسات خود). اگر شبی احساس تنهایی می کنید و دوستان یا اعضای خانواده ای دارید که می توانید با آنها تماس بگیرید، در این صورت حل مشکل برای رفع تنهایی شما بهترین گزینه است. حال اگر با دیگران تماس بگیرید و هیچ کس پاسخی ندهد، ممکن است حتی بیشتر احساس تنهایی کنید. اما، آنگاه می‌دانید که باید از زاویه‌ای دیگر با مشکل برخورد کنید یعنی به جای تلاش برای برقراری ارتباط با کسی، به احساس خود در مورد تنهایی رسیدگی کنید. در این شرایط بهتر است استراتژی مقابله ای سالمی را انتخاب کنید که به شما حس بهتری بدهد. طراحی، بافندگی یا باغبانی تنها چند نمونه از فعالیت های انفرادی هستند که به شما کمک می کنند تا به روشی سالم با تنهایی خود کنار بیایید.

با افرادی از گذشته خود ارتباط برقرار کنید

گاهی اوقات برقراری ارتباط با دوستان قدیمی آسان تر از پیدا کردن دوستان جدید است. به عنوان مثال می توانید از هم اتاقی سال های دانشگاه خود خبر بگیرید یا با پسر عمویی که مدت هاست از او بی خبرید در تماس باشید، از گذشته ها حرف بزنید و ارتباط خود را با آنها ادامه دهید. از طرفی ممکن است برقراری ارتباط با همکلاسی‌های سابق، هم محله ای های قدیمی یا همکاران قبلی خود را راحت تر بدانید، زیرا نقاط مشترک زیادی در گذشته با آنها داشته اید. یادآوری خاطرات خوش قدیمی به ارتباط دوباره ی شما با افراد کمک می کند.

مقابله-با-تنهایی

به گروه های مختلف بپیوندید

علاوه بر ارتباط با افرادی از گذشته خود، می توانید به دوستان جدید نیز فکر کنید و به دنبال فعالیت های اجتماعی باشید که برای شما مناسب است. از گروه های کتاب خوانی گرفته تا فعالیت های اجتماعی و گروه های پیاده روی، همه و همه می توانند فعالیت های مناسبی برای یافتن دوستان جدید باشند

کتاب بخوانید

خواندن کتاب به شما کمک می‌کند تا به درون شخصیت‌ها یا راوی‌ها پی ببرید. این امر به شما کمک می‌کند تا با طرز فکر دیگران آشنا شوید و بهتر ارتباط برقرار کنید. خواندن هر نوع کتابی می تواند کمک کننده باشد، چه خواندن کتابی در مورد خودیاری که از کتابخانه برداشته اید و چه یک کتاب صوتی علمی تخیلی، می تواند دنیای شما را گسترش دهد و به شما کمک کند کمتر احساس تنهایی کنید.

مهارتی جدید یاد بگیرید

هیجاد یادگیری یک مهارت جدید یا یک زبان جدید به شما کمک میکند احساس بهتری داشته باشید. علاوه بر این سبب آشنایی با افراد جدید می شود. به طور مثال می توانید در کلاس آشپزی یا کاراته شرکت کنید.

به دنبال یک سرگرمی باشید

سرگرمی های خلاقانه می توانند خلق و خوی شما را بهبود بخشند و به شما کمک کنند در لحظه زندگی کنید. این امر از فکر تنها ماندن برای همیشه و افکار منفی جلوگیری می کند. اگر سرگرمی خاصی ندارید، برای پیدا کردن آن وقت بگذارید. می توانید فعالیت های مختلف مانند ماهیگیری یا سفالگری را امتحان کنید تا زمانی که فعالیت مورد علاقه ی خود را پیدا کنید.

به دیگران محبت کنید

انجام یک کار خوب برای دیگران به شما حس بهتری می دهد و به شما کمک می کند با جامعه بیشتر در ارتباط باشید.جمع آوری کمک برای دیگران یا کمک به همسایه خود از جمله کارهای محبت آمیزی هستند که می توانید برای دیگران انجام دهید. اگر در تلاش برای یافتن کاری هستید ، می توانید با خیریه های محلی، بیمارستان ها، خانه های سالمندان یا پناهگاه های حیوانات تماس بگیرید تا ببینید چگونه می توانید داوطلب شوید یا کمک کنید.

تاثیرات مثبت همدردی و دلسوزی بر زندگی

همدردی عبارتست از احساس همدلی، دلسوزی و تمایل به برداشتن گام هایی برای کمک به تسکین رنج دیگران است. خود کلمه Compassion از لاتین گرفته شده و به معنای “با هم رنج کشیدن و غمخوار بودن” است. این واژه با احساسات دیگری مانند دلسوزی، همدلی و نوع دوستی مرتبط است، اگرچه این مفاهیم دارای تفاوت های کلیدی هستند. همدلی، توانایی درک احساسات و دیدگاه‌های دیگران و استفاده از این دانسته‌ها برای مدیریت رفتار توصیف می‌شود. از سوی دیگر، همدردی زمانی اتفاق می افتد که احساسات همدلی با میل به کمک همراه شود. با ما در سایت دکتر سعید انصاری، بهترین روانپزشک و رواندرمانگر همراه باشید تا اطلاعات کاملی در این زمینه کسب کنید…

نشانه های همدردی

برخی از نشانه هایی که نشان می دهد شما نسبت به دیگران احساس همدردی و دلسوزی دارید عبارتند از:

 • احساس می کنید که اشتراکات زیادی با افراد دیگر دارید، حتی اگر از بسیاری جهات بسیار متفاوت باشید.
 • قادر به درک آنچه دیگران از سر می گذرانند و احساس همدردی با آنها دارید.
 • توجه به احساسات، افکار و تجربیات دیگران.
 • وقتی می بینید که شخص دیگری در رنج و سختی است، اقدام به کمک و همدلی خواهید کرد.
 • داشتن سطح بالایی از هوش هیجانی به طوری که بتوانید احساسات خود و دیگران را درک، مدیریت و بر اساس آنها عمل کنید.
 • وقتی دیگران نسبت به سختی های شما ابراز همدردی می کنند، احساس قدردانی کنید.

انواع دلسوزی و همدردی

همدردی اغلب به یکی از دو شکل ظاهر می شود، که بسته به اینکه این احساسات چگونه کنترل می شوند، متفاوت است. همدردی شما با دیگران ممکن است برای افراد دیگر باشد و یا ممکن است برای خودتان باشد:

همدردی با دیگران: وقتی احساس همدردی با دیگران دارید، درد و آلام آنها را احساس می کنید و می خواهید راهی برای تسکین رنجشان پیدا کنید. این احساسات شما را وادار می کند تا برای بهبود وضعیت آنان هر کاری که می توانید انجام دهید.

دلسوزی و همدردی نسبت به خود: عبارتست از رفتار با خود با همان همدردی، دلسوزی و مهربانی که نسبت به دیگران ابراز می کنید. به جای اینکه خود را به خاطر اشتباهاتی که ممکن است در گذشته مرتکب شده اید سرزنش کنید، احساس درک و پذیرش خود و نقص های خود را دارید.

چگونه دلسوزی و همدردی با دیگران را تمرین کنیم؟

چندین گام مختلف وجود دارد که می توانید برای نشان دادن احساس دلسوزی و همدردی با دیگران بردارید.

 • با مهربانی صحبت کنید
 • وقتی اشتباه کردید عذرخواهی کنید
 • با دقت و بدون قضاوت به سخنان آنان گوش کنید
 • دیگران را تشویق کنید
 • پیشنهاد کمک به دیگران در حین انجام کاری
 • ابراز خوشحالی هنگام موفقیت دیگران
 • مردم را همان گونه که هستند بپذیرید
 • افراد را به خاطر اشتباهاتشان ببخشید
 • احترام بگذارید
 • سپاسگزار و قدردان باشید
 • صبور باشید

دلسوزی و همدلی دارای عناصر مشترکی هستند، اما دلسوزی و همدردی یک قدم فراتر می رود. به جای اینکه فقط خود را در جای آنها تصور کنید، حس همدردی و دلسوزی شما را وادار می کند تا برای کمک به آن شخص اقدام کنید. از آنجایی که می‌توانید احساسات شخص دیگر را به شدت لمس و درک کنید – گویی این احساسات برای شما اتفاق افتاده است – انگیزه قوی برای یافتن راهی برای تغییر وضعیت یا کاهش درد طرف مقابل وجود دارد.

تأثیر دلسوزی و همدردی

تاثیر-دلسوزی-و-همدردینشان

همدردی می تواند تأثیر مثبتی بر زندگی شما داشته باشد، مثلا منجر به بهبود روابط و افزایش شادی در شخص می شود. برخی از اثرات مثبت دلسوزی و همدردی عبارتند از:

 • بخشیدن حس خوبی به افراد می دهد: یکی از دلایلی که دلسوزی و همدردی می تواند تا این حد مؤثر باشد این است که کمک و یاری رساندن به هم نوع می تواند حال روحی شما را بهبود بخشد. دریافت حس دلسوزی و همدردی می تواند به شما کمک کند تا حمایت لازم را برای گذراندن دوران سختی به دست آورید. محققان دریافته‌اند که دادن پول به افرادی که به آن نیاز دارند، در واقع حس شادی بیشتری نسبت به خرج کردن آن برای خودمان ایجاد می‌کند.
 • افراد دلسوز عمر طولانی تری دارند: شرکت در فعالیت های داوطلبانه و خیرخواهانه مانند کمک به افرادی که نسبت به آنها دلسوزی می کنید می تواند طول عمر شما را افزایش دهد چرا که باعث ایجاد حس خوب می شود.
 • دلسوزی و همدردی روابط را بهبود می بخشد: همدردی می تواند به شما در ایجاد حمایت اجتماعی و ارتباطاتی که برای آسایش ذهنی مهم هستند کمک کند. همچنین می تواند از روابط بین فردی شما محافظت کند.

چگونه می توان بیشتر با دیگران همدردی کرد؟

برخی افراد نسبت به سایر افراد ذاتا دلسوزتر و غم خوارتر و مهربان تر هستند، کارشناسان همچنین پیشنهاد می‌کنند که اقداماتی وجود دارد که می‌توانید برای پرورش حس دلسوزی بیشتر هم برای خود و دیگران انجام دهید:

 • توجه خود را به موقعیت جلب کنید: اولین مؤلفه دلسوزی و همدردی این است که از آنچه دیگران تجربه می کنند، بیشتر آگاه شوید. خود را  در موقعیت آنها تصور کنید. اینکه بتوانید رخدادها را از منظر شخص دیگری ببینید می تواند به شما کمک کند نسبت به موقعیت او احساس دلسوزی و همدردی داشته باشید. تمرین کنید که خود را به جای موقعیت دیگران بگذارید و تصور کنید چه احساسی دارند.
 • قضاوت را کنار بگذارید: پذیرش افراد آنگونه که هستند و اجتناب از قضاوت مهم است. بدون انتقاد یا سرزنش فرد قربانی، بر پذیرش افراد همان گونه که هستند تمرکز کنید.
 • ذهن آگاهی را تمرین کنید: ذهن آگاهی تمرینی است برای تمرکز بر زمان حال، آگاهی بیشتر از افکار خود و مشاهده این افکار بدون قضاوت در مورد آنها. تحقیقات نشان می دهد که مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند برای بهبود حس دلسوزی به خود موثر باشد.
 • مراقبه محبت آمیز را امتحان کنید: این شکل از مدیتیشن، که به عنوان مدیتیشن دلسوزی نیز شناخته می شود، شامل مدیتیشن و در عین حال هدایت افکار مهربان و دلسوزانه به سمت خود یا دیگران است. تحقیقات نشان می دهد که این شکل از مدیتیشن می تواند به افراد کمک کند تا ارتباط خود را با دیگران بهبود بخشند و بهزیستی را افزایش دهند.

نتیجه گیری

دلسوزی و همدردی به شما این امکان را می دهد که احساسات دیگران را احساس کنید و رفتارهای اجتماعی را تحریک می کند که می تواند رفاه دیگران و همچنین سلامت جسمی و روانی شما را بهبود بخشد. در حالی که برخی افراد به طور طبیعی دلسوزی را بیشتر تجربه می کنند، کارهایی وجود دارد که می توانید برای کمک به بهبود توانایی خود در احساس دلسوزی نسبت به دیگران انجام دهید. یادگیری این توانایی به زمان و تمرین نیاز دارد، اما ارزش آن را دارد که به کار روی افزایش مهارت های دلسوزی و همدردی خود ادامه دهید. احساس آنچه دیگران احساس می کنند می تواند به شما کمک کند ارتباطات عمیق تر و معنی داری ایجاد کنید. عمل بر اساس این احساس دلسوزی می تواند برای دیگران مفید باشد.

اطلاعات کامل درباره اختلال خود دگر بینی یا مسخ واقعیت

بسیاری از افراد در طول زندگی خود علائم اختلال خود دگر بینی یا مسخ واقعیت را تجربه می کنند. ممکن است احساس کنید که از خودتان یا اطرافیانتان جدا شده اید. این احساسات ممکن است دلیلی برای هراس یا نگرانی نباشند. اما اگر این علائم در زندگی شما اختلال ایجاد کردند، با بهترین روانپزشک و رواندرمانگر تا بتوانید تحت درمان قرار بگیرید.

اختلال مسخ واقعیت یا خود دگر بینی چیست؟

اختلال خود دگر بینی، زمانی است که شرایط ذیل را احساس می کنید:

 • جدا شدن از افکار، احساسات و بدن خود (خود دگر بینی).
 • از محیط خود جدا شده است (مسخ واقعیت).

افراد مبتلا به این اختلال ارتباط خود را با واقعیت از دست نمی دهند. آن ها متوجه می شوند که تصوراتشان واقعی نیست. مسخ واقعیت یا خود دگر بینی نیز می تواند نشانه ای از شرایط دیگر باشد، مانند:

 • بیماری های مغزی
 • حملات صرع
 • اختلالات روانپزشکی، مانند زوال عقل و اسکیزوفرنی

اختلال-خود-دگر-بینی

آیا اختلال خود دگر بینی همان اختلال گسستگی است؟

اختلال خود دگر بینی یا مسخ واقعیت نوعی اختلال گسستگی است. اختلالات گسستگی، شرایط روانی است که شامل اختلال یا شکست در موارد زیر است:

 • هوشیاری
 • آگاهی
 • حافظه

آیا اختلال خود دگر بینی یک اختلال روانی است؟  افراد مبتلا به اختلال خود دگر بینی می دانند که احساس گسیختگی و جداماندن واقعی نیست. افراد مبتلا به اختلال روانپریشی معتقدند که احساسات آنها واقعی است.

چه کسانی به اختلال خود دگر بینی مبتلا می شوند؟

اکثر افراد مبتلا به این اختلال در جوانی به آن مبتلا می شوند. میانگین سنی برای ابتلا به اختلال خود دگر بینی 16 سال است، به ندرت این اختلال بعد از 40 سالگی شروع می شود.

اختلال خود دگر بینی چقدر رایج است؟

اختلال خود دگر بینی گذرا بسیار رایج است. این وضعیت زمانی رخ می دهد که علائم خود دگر بینی را برای مدت کوتاهی تجربه کنید. هنگامی که یک احساس زودگذر از جدا شدن از خود یا محیط دارید. ممکن است احساس کنید در حال تماشای خود در یک فیلم هستید. کارشناسان تخمین می زنند که این اختلال حدودا در نیمی از جمعیت رخ می دهد (در کمتر از 2 درصد از جمعیت رخ می دهد). به ندرت پیش می آید که مسخ واقعیت یا خود دگر بینی نیاز به درمان داشته باشد.

چه چیزی باعث اختلال خود دگر بینی می شود؟

محققان نمی دانند چه چیزی باعث این اختلالات می شود. در نیمی از موارد، درمانگران نمی توانند تشخیص دهند که چه چیزی باعث این اختلال می شود. عوامل بیولوژیکی و محیطی ممکن است در بروز این اختلال نقش داشته باشند. برخی از افراد ممکن است در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به یک اختلال گسستگی باشند به دلایل ذیل:

 • یک سیستم عصبی که کمتر به احساسات واکنش نشان می دهد.
 • برخی از اختلالات شخصیتی یا سایر اختلالات سلامت روان.
 • صرع

اختلالات گسستگی نیز می تواند پس از استرس یا فشار عصبی شدید رخ دهد، مانند:

 • پدر و مادری با بیماری روانی حاد
 • سوء استفاده یا تجاوز (شاهد یا تجربه آن).
 • تصادفات
 • خطرات مرگبار و تهدید کننده زندگی
 • بلایای طبیعی
 • مرگ ناگهانی یکی از عزیزان
 • خشونت
 • جنگ

علل دیگر عبارتند از:

برخی داروها مانند مواد توهم زا

خستگی بیش از حد

بی خوابی یا تحریک حسی، که ممکن است در بخش مراقبت های ویژه (ICU) رخ دهد.

علائم اختلال خود دگر بینی چیست؟

علامت اصلی اختلال خود دگر بینی یا مسخ واقعیت، احساس قطع ارتباط است. ممکن است احساس کنید:

 • از افکار، احساسات و جسم خود جدا شده اید (خود دگر بینی).
 • قطع ارتباط با محیط خود (مسخ واقعیت).
 • شبه ربات
 • گویی از بیرون بدن خود را مشاهده می کنید.
 • گویی در یک دنیای رویایی زندگی میکنید.
 • افسرده، مضطرب، وحشت زده یا انگار دارید دیوانه می شوید.

برخی از افراد علائم خفیف و کوتاه مدت را تجربه می کنند. برخی دیگر علائم مزمن (مداوم) دارند که ممکن است سال ها ادامه داشته باشد. علائم شما ممکن است در توانایی شما برای عملکرد طبیعی اختلال ایجاد کند. حتی ممکن است منجر به ناتوانی و عدم توانایی برای انجام امور روزمره شوند.

اختلال خود دگر بینی یا مسخ واقعیت چگونه تشخیص داده می شود؟

اگر علائمی دارید، روان درمانگر شما را ارزیابی می کند. شما یک سوابق پزشکی و معاینه بالینی خواهید داشت.

چه آزمایشاتی بایستی انجام شود؟ هیچ آزمایشی نمی تواند اختلالات گسستگی را تشخیص دهد. اما ممکن است روان درمانگر شما بخواهد آزمایش های خون یا تصویربرداری (اشعه ایکس، سی تی اسکن یا ام آر آی) انجام دهید. این آزمایشات می تواند بیماری جسمی یا عوارض جانبی دارویی را تایید یا رد کند.

آیا برای اختلال خود دگر بینی نیاز به درمان هست؟

درمان-اختلال-خود-دگر-بینی

اغلب، افراد به دلیل نگرانی در مورد علائمی مانند افسردگی به دنبال درمان هستند. افسردگی ممکن است مشکلی بزرگتر از اختلال باشد. ممکن است نیاز به درمان داشته باشید اگر:

اختلال طولانی مدت است یا مدام عود می کند

علائم ناتوان کننده یا ناراحت کننده هستند.

اختلال خود دگر بینی چگونه درمان می شود؟

هدف درمان مقابله با عوامل استرس زا است، که باعث ایجاد علائم می شوند. روان درمانگر شما درمان شما را بر اساس موارد زیر برنامه ریزی می کند:

 • سلامت عمومی.
 • محرک ها
 • شدت علائم

درمان اغلب شامل ترکیبی از موارد زیر است:

روان درمانی: گفتار درمانی درمان اصلی اختلالات گسستگی است. روان درمانگر ممکن است یک یا چند مورد از این روش‌ها را انتخاب کند:

درمان شناختی-رفتاری: CBT بر تغییر الگوهای تفکر، احساسات و رفتارهایی تمرکز دارد که به افراد کمک می‌کند یاد بگیرند چگونه الگوهای فکری مخرب یا ناراحت کننده را که تأثیر منفی بر رفتار و احساسات آنها دارند، شناسایی و تغییر دهند.

رفتار درمانی دیالکتیکی DBT : می تواند به اختلالات شخصیتی حاد کمک کند. در صورتی مفید است که سوء استفاده (تجاوز) یا فشار عصبی شدید را تجربه کرده باشید.

حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد EMDR : می تواند به شما در مقابله با اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) کمک کند. این درمان می تواند کابوس های مداوم و سایر علائم را کاهش دهد.

خانواده درمانی: با همکاری خانواده، خانواده شما در مورد این اختلال یاد می گیرند و به اطلاعتشان افزوده می شود.

درمان های خلاق: هنر یا موسیقی درمانی می تواند به شما کمک کند افکار و احساسات خود را در یک محیط امن و خلاقانه کشف و بیان کنید.

سایر درمان ها:

تکنیک های مدیتیشن و آرامش: ذهن آگاهی ممکن است به شما در تحمل علائم کمک کند. می توانید یاد بگیرید که با افکار و احساسات خود هماهنگ شوید. همچنین می تواند به تنظیم پاسخ های بدن شما کمک کند.

هیپنوتیزم درمانی: این درمان از آرامش شدید، تمرکز و توجه استفاده می کند. یک روان درمانگر می تواند به شما کمک کند تا افکار، احساسات و خاطرات عمیق را کشف و درک کنید، همچنین می تواند به یافتن ریشه یک مشکل کمک کند.

کلام آخر 

در اختلال خود دگر بینی، فرد مبتلا خود را بیرون از بدنش مشاهده می کند. بهبودی کامل برای بسیاری از افراد امکان پذیر است. در برخی افراد، این اختلال خود به خود از بین می رود. برخی دیگر با استفاده از جلسات مشاوره و مقابله با محرک ها بهبود می یابند. درمان به حل مشکلات اساسی کمک می کند. برای جلوگیری از عود علائم به درمان ادامه دهید. این اختلال زمانی ست که به درمان پاسخ نمی دهد و ممکن است مزمن شود. لازم است برای درمان این بیماری از یک روانپزشک کمک گرفته شود.

منبع: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9791-depersonalizationderealization-disorder

علائم هشدار دهنده و پیشگیری از خودکشی در نوجوانان

خودکشی یکی از علل اصلی مرگ و میر در میان کودکان و نوجوانان است. در سال 2017، بیش از 6200 خودکشی در نوجوانان و جوانان بین 15 تا 24 سال رخ داده است که آن را دومین عامل مرگ و میر افراد در این گروه سنی – درست پس از تصادفات غیرعمدی وسایل نقلیه موتوری – می سازد. در حالی که خطر خودکشی قبل از نوجوانی کمتر است، داده های CDC نشان می دهد که 183 کودک بین 9 تا 12 سال در سال 2018 بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده اند.

آمار میزان خودکشی در نوجوانان

متاسفانه آمارها نشان می دهد که میزان خودکشی در نوجوانان رو به افزایش است. پس از روند کاهشی نرخ خودکشی از سال 1996 تا 2007، نرخ خودکشی نوجوانان دوباره کاهش یافته است. مطالعه‌ای که در مجله انجمن پزشکی آمریکا (JAMA) منتشر شد، افزایش 47 درصدی خودکشی را بین سال‌های 2000 تا 2017 در میان افراد 15 تا 24 ساله نشان داد.

خودکشی-در-نوجوانان

کارشناسان هنوز مطمئن نیستند، اما تئوری ها عبارتند از:

 • افزایش دسترسی به اسلحه
 • افزایش مصرف الکل
 • نفوذ شبکه های اجتماعی اینترنتی مانند فیس بوک

نظریه اصلی دیگر این است که افزایش خودکشی نوجوانان ممکن است به این دلیل باشد که نوجوانان کمتری در هنگام ابتلا به افسردگی با داروهای ضد افسردگی درمان می شوند. این به دنبال هشدار FDA در سال 2003 در مورد داروهای ضد افسردگی و خودکشی است. با این حال، از آنجایی که افسردگی درمان نشده خود یک عامل خطر برای خودکشی است، نوجوانان کمتری که این داروها را مصرف می‌کنند، می‌توانند تأثیر ناخواسته‌ای داشته باشند که منجر به خودکشی بیشتر شود. در سراسر جهان، سالانه حدود 90000 نوجوان دست به خودکشی می زنند که حدود چهار میلیون اقدام به خودکشی دارند. یعنی هر پنج دقیقه یک نوجوان بر اثر خودکشی جان خود را از دست می دهد. در سطح جهانی، خودکشی دومین عامل مرگ و میر در بین افراد 15 تا 29 ساله است.

عوامل خطر خودکشی نوجوانان

علاوه بر افسردگی درمان نشده، سایر عوامل خطر خودکشی عبارتند از:

 • اقدام به خودکشی قبلی
 • دسترسی به وسایل مرگبار خودکشی
 • سابقه خودآزاری
 • نقشه و برنامه برای خودکشی
 • اختلالات خلقی و روحی
 • اضطراب مزمن
 • اقدام به خودکشی قبلی
 • ژنتیک – سابقه خانوادگی خودکشی یا شرایط روانپزشکی
 • اختلال رفتاری
 • کودک آزاری
 • تجاوز جنسی
 • رویدادهای استرس زا، از جمله جداشدن از روابط عاطفی، مشکلات خانوادگی و غیره.
 • سوء مصرف مواد مخدر و الکل
 • اختلالات تغذیه
 • مورد آزار و اذیت قرار گرفتن
 • ترک تحصیل

جوانان LGBTQ (و به ویژه جوانان تراجنسیتی) در معرض خطر بالایی هستند. پروژه Trevor گزارش می دهد که احتمال خودکشی جوانان LGB پنج برابر بیشتر از جوانان دگرجنس گرا است. تحقیقات همچنین نشان می دهد که 44 درصد از جوانان تراجنسیتی در سال گذشته به خودکشی فکر کرده اند و 35 درصد اقدام به خودکشی کرده اند.

علائم هشدار دهنده خودکشی نوجوانان

به گفته انجمن خودکشی آمریکا، علائم هشدار دهنده خودکشی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • داشتن افکار خودکشی، تهدید به صدمه زدن به خود، جستجوی راهی برای صدمه زدن به خود، نوشتن در مورد مرگ و انواع دیگر افکار خودکشی
 • افزایش مصرف مواد، از جمله سوء مصرف الکل و مواد مخدر
 • احساس بی هدفی یا اینکه دلیلی برای زندگی ندارند
 • علائم اضطراب
 • احساس گرفتار شدن در شرایط فعلی یا مشکلات
 • احساس ناامیدی
 • کناره گیری از دوستان و خانواده و فعالیت های معمول (تمایل به انزوا و گوشه گیری)
 • احساس خشم و عصبانیت کنترل نشده یا تمایل به انتقام از کسی
 • رفتار بی پروا
 • داشتن تغییرات خلقی چشمگیر

اگر فکر می کنید که نوجوان شما یکی از علائم هشدار دهنده خودکشی را دارد، آنها را نادیده نگیرید. حتما به بهترین روانپزشک برای حل این مشکل مراجعه نمایید.

پیشگیری از خودکشی در نوجوانان

علت-خودکشی-در-نوجوانان

علاوه بر همه نوجوانانی که با موفقیت دست به خودکشی می زنند، تعداد بیشتری نیز وجود دارند که اقدام به خودکشی می کنند. کارشناسان تخمین می زنند که 20 تا 25 درصد از نوجوانان اعتراف می کنند که در مقطعی از زندگی خود به خودکشی فکر می کنند و به ازای هر خودکشی، بین 5 تا 45 اقدام به خودکشی وجود دارد. این موضوع برای والدین، پزشکان و اشخاص دیگری که به طور منظم در اطراف نوجوانان هستند، اهمیت بیشتری دارند، تا بفهمند چگونه می توان از خودکشی جلوگیری کرد.

شناخت عوامل خطر و علائم هشدار دهنده خودکشی

اگر برای صحبت با نوجوان خود که فکر می کنید ممکن است علائم هشدار دهنده خودکشی داشته باشد، به مشاوره نیاز دارید با یک مشاور، روانشناس یا روانپزشک تماس بگیرید. اگر فکر می‌کنید فرزندتان به خودش صدمه می‌زند، حتما به دنبال کمک های حرفه‌ای از روانپزشک کودک، بیمارستان روانپزشکی یا اورژانس باشید. اطمینان حاصل کنید که اگر نوجوان شما ممکن است اقدام به خودکشی کند، اسلحه و داروها به راحتی و در خانه، در دسترس او نباشد. کمک و راهنمایی به نوجوانان در صورت داشتن افسردگی و یا اضطراب، که اغلب تصور می شود بزرگترین عوامل خطر برای خودکشی هستند می تواند برای جلوگیری از این رخداد تلخ سودمند باشد.​

نکات مهم درباره اختلال دو قطبی که هرگز نشنیده اید

امروزه با پژوهش های فراوانی که در زمینه روانپزشکی صورت گرفته است، حالت های روانی فراوانی در اختلال دوقطبی تشخیص داده شده است تا تشخیص و درمان این بیماری را آسان تر کنند. در گذشته اختلال دو قطبی با اسكیزوفرنی یا افسردگی اشتباه گرفته می شد. با فهم عمیق تر علائم بیماری های مختلف روانی می توان به تشخیص دقیق تر بیماری ها کمک کرد. یکی از مهم ترین ابزارها برای درمان بیماری دوقطبی گفت و گو با روانپزشک و صحبت کردن راجع به تغییرات خلق و خوی، رفتارها و عادات زندگی است. همان طور که معاینه فیزیکی سلامت کلی بیمار را مشخص می کند، روانپزشک هم برای تشخیص بیماری روانی باید تمامی علائم بیماری را از زبان بیمار بشنود.

فرد مبتلا به  اختلال دوقطبی دچار نوساناتی در رفتار می باشد، بدین صورت که دارای خلق افسرده، شیدا و در مواقعی هر دو این خلقیات را دارد. این اختلال ممکن است هفته ها یا ماهها به طول بیانجامد. بیمار در اثر این اختلال خلقی افسرده توام با بی قراری دارد در عین حال نیز در برخی مواقع شادمانی بیش از حد در حین فعالیت زیاد از خود نشان می دهد.

اختلال-دوقطبی

اختلال دوقطبی چیست؟

اختلال دوقطبی، یک نوع بیماری روانپزشكى است که باعث تغییر حالات روانى شدید می شود. این تغییر شدید بر سطح انرژی فرد، توانایی تمرکز و تفکر و … تاثیر می گذارد. افرادی که به اختلال دوقطبی مبتلا هستند در فواصل زمانی متفاوت، دو فاز کاملاً مختلف را تجربه می کنند؛ فاز مانیک که در این بیماری به شیدایی معروف است و فاز افسردگی. این حالات روانى با تغییرات معمول در حالات روانى افراد کاملاً متفاوت است.

در صورتی که این بیماری درمان نگردد معمولاً به مرور زمان وخیم تر می شود. با این حال ترتیب دادن یک برنامه درمانی اصولی شامل روان درمانی و دارودرمانی و تغییرات مثبتی در سبک زندگی می تواند تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد و این بیماران می توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند.

سن شیوع اختلالات دوقطبی

طبق آمار به دست آمده از هر 100 نفر یک،٤ نفر دچار اختلال دو قطبی می شوند . این بیماری معمولا از سن نوجوانی شروع می شود و در سنین بالای 40 سال بعيد است براى اولين بار بروز كند! همچنین میزان شیوع آن در مردان و زنان به یک میزان می باشد. این بیماری در هر سنی می تواند رخ دهد ولی معمولاً در سن حدود 25 سالگی خود را نشان می دهد. در موارد نادری در کودکان و نوجوانان هم این اختلال دیده می شود. بیماری دوقطبی هر دو جنس زن و مرد را به طور یکسان درگیر می کند. طی مطالعاتی که صورت گرفته است حدوداً 83 درصد از موارد گزارش شده به بیماری دوقطبی شدید و حاد مبتلا هستند.

انواع اختلال دوقطبی

1. اختلال دوقطبی نوع یک
فرد در طی مدت زمان مشخصی یکی از خلقيات افسردگی یا شیدایی را تجربه می کند. در صورتی که اقدامی در جهت درمان این اختلال صورت نگیرد معمولا بین 3 تا 6 ماه به طول می انجامد. و در صورتی که خلق افسردگی باشد 6 الی 12 ماه زمان می برد.
2. اختلال دوقطبی نوع دو
در این نوع از اختلال دو قطبی افسردگی بیشتر از شیدایی می باشد که به نام شیدائی خفیف نیز نامیده می شود.
3. اختلال دو قطبی با تناوب سریع
فرد در طی یک سال دارای چهار بار نوسان روانی می باشد . در این نوع از اختلال فرد ممکن است دچار یکی از انواع اختلال دوقطبی نوع یک یا دو شود.

 

 

علل اختلال دوقطبی

طبق بررسی های انجام شده دلیل واحد و قطعی برای این بیماری شناخته نشده است ولی فرضیه هایی وجود دارد که علل آن را به شرح ذیل بیان می کند:
1. خصوصیات ژنتیکی
2. وجود مشکل فیزیکی در قسمتی از مغز که کنترل رفتارها را برعهده دارد که در برخی موارد با دارو درمانی بهبودی حاصل می شود.
3. استرس
4. بیماری
5. مصرف مواد مخدر

علائم اختلال دو قطبی

 • خلق بسیار شاد
 • داشتن انرژی زیاد
 • ولخرج بودن
 • شرکت در فعالیتهای هیجان انگیز و خطرناک
 • اعتماد به نفس بالا
 • پرحرفی
 • نیاز کم به خواب
 • افزايش فعاليت هايى مثل اعمال مذهبى به صورت افراطى
 • افزايش ميل جنسى

در صورتی که در حالت خمودگى و افسردگى باشد علائمی به شرح ذیل دارد :

 • افسردگی
 • احساس نا امیدی
 • احساس غم و اندوه
 • عدم تصمیم گیری درست
 • اختلال در حافظه
 • فکر خودکشی
  ممکن است فرد به حالت عادی برگردد و همه این علائم چند ساعت یا چند ماه طول بکشد.

ممکن است بیماری دوقطبی علائم مشترکی با دیگر بیماری های روانی داشته باشد. گاهی اختلالات خلقی نشانه بیماری های دیگر روانپزشكى می باشد مانند:

 • مصرف مواد مخدر
 • اختلال شخصیت مرزی
 • اختلالات رفتاری
 • اختلال رشدی
 • اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز
 • برخی اختلالات اضطرابی مانند استرس پس از سانحه

تشخیص اختلال دوقطبی

برای تشخیص این اختلال باید به بهترین متخصص اعصاب و روان مراجعه کرد. پزشک با توجه به سوالاتی كه از فرد درباره علائم می پرسد بیماری را تشخیص می دهد. روانپزشک برای تشخیص این بیماری روانپزشكى با توجه به نکات مهمی از علائم بیماری، شدت، طول مدت و تناوب علائم بیماری را می سنجد. اختلالات خلقی روزانه لزوماً به معنای اختلال دوقطبی نمی باشد. برای تشخیص اختلال دوقطبی سوالاتی در زمینه سابقه بیماری روانپزشكى، اختلالات خلقی یا اختلال دوقطبی در خانواده فرد پرسیده می شود. زیرا گاهی اختلال دوقطبی مربوط به مسائل ژنتیکی است.
همچنین سوالاتی در زمینه توانایی بیان کردن علائم بیماری، روابط شخصی فرد، حافظه فرد و … پرسیده می شود.

اگر علائم شيدايى به مدت یک هفته در فرد باشد اختلال دوقطبی از نوع اول تشخیص داده می شود. در این حالت اگر فرد دارای سه علائم مانند پرحرفی، نیاز کم به خواب، رفتارهای غیرمسئولانه باشد نیاز به بستری هم ممکن است وجود داشته باشد. در اختلال دوقطبی نوع دو، علائم کمتر می باشد. در برخی موارد پزشک برای اطمینان از اینکه علائم موجود مربوط به این اختلال می باشد آزمایش خون و ادرار را چك می کند.

درمان اختلال دوقطبی

درمان-اختلال-دو-قطبی

اختلال دو قطبی، شرایط طولانی مدتی است و هدف از درمان، کنترل علائم می باشد. درمان اولیه اختلال دو قطبی، شامل مصرف دارو و روان درمانی می باشد. درمان بسته به نیاز بیمار می تواند شامل موارد زیر باشد:

دارو درمانی

مصرف دارو به منظور متعادل شدن وضعیت خلق و خوی بیمار می باشد. تنوع دارو در درمان این بیماری زیاد می باشد. گاهی پزشک چند نوع دارو را برای بهبودی بیمار در نظر مي گيرد تا بهترين درمان براى فرد مبتلا صورت گيرد.

از تعدادی از داروها در درمان اختلال دو قطبی استفاده می شود. نوع و دوز دارو با توجه به علائم بیماری تجویز خواهد شد. از جمله داروها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • – داروهای تثبیت کننده خلق و خو: به کنترل وضعیت شیدایی و دو قطبی بیمار کمک می کنند.
 •  داروهای ضد روان پریشی: اگر علی رغم درمان، علائم افسردگی و یا دو قطبی بودن ادامه پیدا کند، مصرف داروهای ضد روان پریشی نیز در نظر گرفته خواهد شد. این داروها می توانند به تنهایی و یا همراه با داروهای تثبیت کننده خلق و خو مصرف شوند.
 • داروهای ضد افسردگی: این داروها به کنترل افسردگی کمک می کنند. از آن جایی که ممکن است این داروها باعث تشدید مانیک شوند، بهتر است همراه با داروهای تثبیت کننده خلق و خو و یا داروهای ضد روان پریشی مصرف شوند.
 • داروهای ضد اضطراب: این قبیل داروها به کنترل اضطراب و بهبود خواب کمک می کنند و تنها برای مدت کوتاهی مصرف می شوند.

ممکن است چند هفته تا چند ماه طول بکشد تا اثرات دارویی مشخص شود. در کل، تنها یک دارو در طول دوره درمان تغییر می کند و پزشک تشخیص می دهد که کدام دارو به تسکین علائم کمک می کند.

عوارض جانبی دارو

بسیاری از عوارض جانبی داروها بعد از تعیین بهترین نوع و دوز دارو برطرف می شوند و بدن با آن ها سازگاری پیدا می کند. توصیه می شود حتما با پزشک در خصوص عوارض جانبی مصرف داروها مشورت کنید.

هیچ گونه تغییر و یا قطع در مصرف داروها نباید صورت گیرد. اگر مصرف دارویی قطع شود، ممکن است شاهد تشدید و یا بازگشت علائم باشیم. حتی ممکن است فرد افسرده شود و حملات دو قطبی شدت بگیرد. در خصوص هر گونه تغییر در نحوه مصرف داروها حتما با متخصص اعصاب و روان مشورت کنید.

مصرف دارو و بارداری

بسیاری از داروهای درمان اختلال دو قطبی با نقایص تولد همراه هستند و می توانند از طریق شیر مادر به نوزاد منتقل شوند. برخی از این داروها نباید به هیچ عنوان در دوران بارداری مصرف شوند. هم چنین، داروهای پیشگیری از بارداری نیز در زمان مصرف داروهای درمان اختلال دو قطبی، اثر کمتری را به همراه خواهند داشت.

روان درمانى يا مشاوره

یکی دیگر از روش های درمان این بیماری، مشاوره است. رواندرمانى به تقویت روحیه شما در مبارزه با خلقیات این اختلال کمک می کند همچنین مشاوره به خانواده فرد بیمار باعث تسریع بهبودی روند درمان می باشد . در برخی موارد مصرف دارو به همراه روان درمانى تجویز می شود.

روان درمانی، بخشی از درمان اختلال دو قطبی است که می تواند به صورت فردی، خانوادگی و یا گروهی انجام شود.

 • ریتم درمانی فردی و اجتماعی: این روش درمانی با هدف ثابت شدن ریتم های شبانه روزی مانند خواب، راه رفتن و زمان وعده های غذایی انجام می شود. داشتن یک برنامه روتین می تواند به کنترل خلق و خو کمک کند. افراد مبتلا به اختلال دو قطبی، می توانند از مزایای برنامه روتین برای خواب، رژیم غذایی و ورزش بهره مند شوند.
 •  درمان شناختی رفتاری: هدف از این درمان، شناسایی عقاید و رفتارهای ناسالم و منفی و جایگزین کردن رفتارهای مثبت و سالم می باشد. این روش به افراد کمک می کند تا محرک های بروز اختلال دو قطبی را شناسایی کنند. افراد هم چنین استراتژی های مقابله با استرس را نیز فرا خواهند گرفت.
 •  درمان خانواده محور: حمایت و ارتباط اعضای خانواده کمک می کند تا افراد مبتلا به اختلال دو قطبی، روند درمان را ادامه دهند.

درمان ادامه دار

یاز به درمان همیشگی با مصرف دارو دارد، حتی زمانی که بهبودی در علائم احساس می شود. افرادی که درمان را ادامه نمی دهند، بیشتر در معرض تشدید علائم و افسردگی خواهند بود.

بستری شدن در بیمارستان

اگر فرد رفتارهای خطرناکی داشته باشد، ممکن است نیاز به بستری شدن پیدا کند تا علائم و خلق و خو، در یک محیط آرام و ایمن ثابت نگه داشته شوند.

نتیجه گیری

اختلال دوقطبی یکی از بیماری های روانپزشكى است که با تشخیص زودرس علائم بیماری می توان به درمان بهتر آن کمک شایانی کرد از این رو مراجعه به موقع به بهترین روانپزشک و تشخیص و درمان آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

منابع : https://www.nami.org/learn-more/mental-health-conditions/bipolar-disorder و https://www.webmd.com/bipolar-disorder/guide/bipolar-disorder-diagnosis#1

اختلال شخصیت دوقطبی و خودشیفتگی: چه تفاوت هایی دارند؟

اختلال دو قطبی (BPD) و  شخصیت خودشیفته (NPD) دو اختلال روانی متفاوت هستند. این دو حالت در برخی از صفات همپوشانی و اشتراک دارند به همین دلیل گاها ممکن است تشخیص آنها از هم دشوار باشد.

دوره  های متمایز BPD  ممکن است هفته ها یا حتی بیشتر طول بکشد که شامل:

 • دوره های شیدایی: انرژی شدید، شادی یا تحریک پذیری
 • دوره های افسردگی: غمگینی، ناامیدی و بی انگیزگی
 • دوره های مختلط: علائم هر دو حالت بصورت همزمان

اختلال-شخصیت-خودشیفته

علائم کلیدی شخصیت خود شیفته

 • احساس بزرگ منشی
 • حس شیفتگی شدید نسبت به خود
 • فقدان همدلی یا هم حسی

BPD و NPD یکسان نیستند. این مقاله علائم و علل BPD و NPD و همچنین نحوه تشخیص و درمان آنها را مقایسه می کند.

علائم: شباهت ها و تفاوت ها

همه افراد مبتلا به BPD دارای ویژگی های خودشیفتگی نیستند. تحقیقات نشان می دهد که 4.5 درصد از افراد مبتلا به BPD دارای NPD هستند.

ظاهرا، BPD و NPD کاملاً متفاوت به نظر می رسند اما، وقتی عمیق تر بنگرید، شباهت هایی یافت می شود.

به طور ویژه، مرحله شیدایی اختلال دوقطبی می‌تواند باعث شود فرد احساس کند که بسیار قدرتمند، مهم یا با استعداد است. این یک خصلت کلیدی در اختلال خودشیفتگی نیز می باشد. (البته همه افراد مبتلا به BPD این علامت را ندارند.)

سایر علائم مشترک BPD و NPD عبارتند از:

 • تعیین اهداف بلند و اغلب دست نیافتنی
 • تکانشگری(تصمیمات عجولانه و عدم دور اندیشی) و رفتار مخاطره آمیز (مصرف بیش از حد، مشروبات الکلی، مواد مخدر، رابطه جنسی پرخطر و غیره)
 • مشکلات ارتباطی
 • فرد بی ملاحظه به نظر می رسند و یا نیازهای دیگران را نادیده می گیرند.
 • ماهیت BPD می تواند به شما کمک کند که بین خودشیفتگی معمولی و علائم پاتولوژیک NPD تمایز قائل شوید.
 • در NPD، ویژگی های شخصیت خودشیفته همیشه وجود دارد (اگرچه ممکن است فرد سعی کند آنها را پنهان کند).
 • در BPD، صفات خودشیفتگی فقط در طول دوره های شیدایی ظاهر می شود.

علائم شیدایی  BPD

 • خلق خیلی بالا و احساس نشاط شدید
 • تغییرات ناگهانی خلق و خو
 • تحریک پذیری
 • احساس خودبزرگ‌بینی
 • احساس خشم و پرخاشگری
 • افکار مسابقه ای: پرش افکار یک اختلال تفکر است که موجب صحبت سریع و نامنظم می شود
 • تند صحبت کردن
 • نیاز به خواب کمتر
 • رفتارهای پرخطر و قضاوت ضعیف

علائم  دو قطبی NPD

 • احساس خشم، سرافکندگی و حقارت در مواجهه با انتقاد
 • سوء استفاده از افراد دیگر
 • خود بزرگ بینی
 • اغراق در استعدادها و دستاوردها و همچنین انتظار دارد بدون موفقیتهای متناسب فرد برتر شناخته شود
 • اشتغال ذهنی به تخیلات: قدرت و هوش، موفقیت، استعداد ، درخشندگی ، زیبایی و عشق ایده ال.
 • انتظارات غیر منطقی موافقت حتمی با توقعات خود را دارد
 • نیاز مداوم به توجه و تحسین: نیازمند تمجید افراطی
 • عدم همدلی و هم حسی: نسبت به شناخت و همانند سازی با احساسات دیگران تمایلی ندارد.
 • رفتارهای خود خواهانه و پرنخوت

در NPD، آنچه به عنوان تکبر و رفتار خودخواهانه به نظر می رسد، تلاش برای پنهان کردن ترس ها و ناامنی های عمیق است. این امر می تواند منجر به افسردگی و سایر ویژگی هایی شود که ممکن است شبیه علائم افسردگی اختلال دوقطبی باشد.

همچنین افکار و رفتارهای خودکشی در هر دو اختلال رایج است.

چه چیزی باعث ایجاد اختلال BPD و NPD می شود؟ علم پزشکی هنوز به طور کامل علل BPD یا NPD را پیدا نکرده است، اما پیشرفت هایی در جهت درک بهتر آنها حاصل شده است.

علل اختلال دوقطبی

متخصصان معتقدند اختلال دوقطبی به دلیل ترکیبی از موارد زیر ایجاد می شود:

 • مسائل ژنتیکی
 • ساختار و عملکرد مغز
 • رویدادهای استرس زا یا آسیب زا

اگر یکی از بستگان نزدیکتان به BPD مبتلا باشد، در معرض خطر بیشتری برای BPD هستید.

علل اختلال شخصیت خودشیفته

علت-خودشیفتگیمتخصصان معتقدند NPD ممکن است ناشی از موارد زیر باشد:

 • ژنتیک
 • آسیبهای دوران کودکی
 • روابط زودهنگام

در صورت وجود هریک از موارد زیر شما در معرض خطر بیشتری هستید:

 • تحسین یا قضاوت بیش از حد والدین
 • والدین زیاده خواه یا غیرقابل اعتماد
 • سوء استفاده و یا آسیبهای در دوران کودکی
 • مشکل ارتباطی در روابط دوران کودکی
 • حساسیت مفرط دوران کودکی به بافت، نور یا صدا
 • اختلالات رفتاری دوران کودکی

 

درک فرآیندهای تشخیصی

BPD  و NPD فرآیندهای تشخیصی مشابهی دارند.

در مراحل اولیه، درمانگرممکن است شما را معاینه فیزیکی و به سوابق پزشکی و خانوادگی شما نگاه ‌کند. بسته به علائم شما، درمانگر شما ممکن است آزمایش خون یا آزمایش های دیگر را برای رد سایر شرایط تجویز کند. سپس تحت ارزیابی سلامت روان قرار خواهید گرفت. برای تشخیص باید به بهترین روانپزشک مراجعه نمایید.

نحوه درمان BPD و NPD

برخی از درمان های اختلال دوقطبی و اختلال شخصیت خودشیفته یکسان هستند. این موارد شامل روان درمانی و دارو درمانی است. هیچ داروی خاصی برای درمان قطعی NPD وجود ندارد، اما ممکن است برخی از داروها برای درمان علائم اضطراب و افسردگی که معمولاً همراه این اختلال هستند استفاده شود. درمان ها شامل:

روان درمانی: گفتار درمانی سنتی، روان درمانی روان پویشی و درمان شناختی رفتاری (CBT)

دارو: تثبیت کننده های خلق و خو، داروهای ضد روان پریشی و داروهای ضد افسردگی.

 CBT چیست؟

درمان شناختی – رفتاری روان درمانی است که بر تغییر رفتار یا مشکلات خلقی با پرداختن به الگوهای فکری منفی تمرکز دارد.

درمان های اختلال دوقطبی

افزون بر درمانهایی که ذکر شد، درمان های دیگری نیز برای اختلال دوقطبی وجود دراد که عبارتند از:

درمان با ضربه الکتریکی تشنج‌آور یا درمان با الکتروشوک (شوک درمانی) (ECT):

در این شیوه درمانی، جریان های الکتریکی کنترل شده از مغز عبور می کنند، آنها باعث تشنج کوتاهی می شوند که می تواند مغز و عملکرد نورون ها (سلول های مغز) را تغییر دهد.

تحریک مغناطیسی مغز (TMS)

در این روش میدان های مغناطیسی نورون های مرتبط با افسردگی را تحریک می کنند.

انواع دیگر روشهای روان درمانی: ریتم درمانی بین فردی و اجتماعی، رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) و درمان متمرکز بر خانواده.

خود مدیریتی: ورزش منظم، مدیتیشن، آموزش در مورد BPD، و یادگیری تشخیص و مدیریت محرک ها.

ECT و TMS عمدتاً زمانی استفاده می شوند که روان درمانی و داروها تسکین کافی را ارائه نمی کنند.

درمان های اختلال شخصیت خودشیفته

درمان NPD دشوار است، زیرا معمولا افراد مبتلا به NPD درمان را رد می کنند یا از پذیرش مشکل خودداری می کنند.

اعتقاد بر این است که نوعی درمان به نام روان درمانی پویشی برای NPD موثر است.

آیا می توان از این شرایط پیشگیری کرد؟

هیچ راه حل شناخته شده ای برای پیشگیری از اختلال دوقطبی یا اختلال شخصیت خودشیفته وجود ندارد. با این حال، از آنجایی که آسیبهای دوران کودکی با هر دو اختلال مرتبط است، ممکن است درمان به موقع برای مشکلات دوران کودکی کمک کننده باشد.

منبع: https://www.verywellhealth.com/

کمال گرایی چیست؟

آیا تا به حال کسی شما را متهم کرده است که زیادی برای عالی بودن تلاش می کنید؟ مقابله با کمال گرایی به تنهایی، به اندازه ی کافی دشوار است، اما مدتهاست که این نظر مطرح شده که کمال گرایی در ابتلا به اختلال وسواس جبری (OCD) و سایر انواع بیماری های روانی نقش دارد. بیایید رابطه بین OCD و کمال گرایی را بررسی کنیم. در ادامه در سایت دکتر سعید انصاری، بهترین روانپزشک تهران همراه باشید تا اطلاعات جامعی درباره ارتباط اختلال وسواس جبری و کمال گرایی دراختیار شما قرار دهیم…

کمال-گرایی

کمال گرایی چیست؟

قبل از اینکه درباره کمال گرایی و OCD صحبت کنیم، مهم است که تعریف کمال گرایی را بدانیم. کمال گرایی، تا حدی می تواند مفید باشد. وقتی کمال گرایی را با انتهای دیگر این طیف (گرایش های “سست”) مقایسه کنیم، گرایش های کمال گرایانه به طور معمول بر گرایش های “سست” ترجیح داده می شود.

بنابراین چگونه می توانید بفهمید چه چیزی خوب است (و نه تنها خوب بلکه ایده آل) و چه چیزی نیست؟ تحقیقات در مورد کمال گرایی نشان داده است که دو نوع اصلی کمال گرایی وجود دارد: کمال گرایی سازگار و سلامت و کمال گرایی ناسازگار یا ناسالم.

انواع کمال گرایی

تحقیقات در مورد کمال گرایی نشان داده است که دو نوع اصلی کمال گرایی وجود دارد: کمال گرایی سازگار و سلامت و کمال گرایی ناسازگار یا ناسالم.

کمال گرایی سازگار یا سالم

کمال گرایی سازگاریا کمال گرایی سالم با رفاه روانی خوب و موفقیت بالا در مدرسه و محل کار همراه است. افراد با این نوع کمال گرایی دارای ویژگی های زیر هستند:

 • وظیفه شناسی
 • رفتار هدفمند
 • مهارت های سازمانی خوب
 • استانداردهای بالا برای خود و دیگران
 • استقامت در برابر مشکلات

کمال گرایی ناسازگار/ ناسالم

از سوی دیگر کمال گرایی ناسازگار یا کمال گرایی ناسالم، با ناراحتی، اعتماد به نفس پایین و علائم بیماری روانی همراه است. در افراد دارای این نوع کمال گرایی ویژگی هایی از جمله موارد زیر، بارز است:

 • بیش از حد به دنبال برآورده کردن انتظارات زیادی دیگران، مانند والدین یا کارفرمایان خود هستند
 • در رابطه با درستی یا نادرستی کاری که انجام می دهند شک دارند
 • کنترل گری بیش از حد
 • مشغله بیش از حد با اشتباهات گذشته
 • ترس از اشتباهات جدید

OCD و کمال گرایی

شکل ناسالم کمال گرایی به شدت با اختلال وسواس جبری (OCD) مرتبط است. به نظر می رسد در صورتی که فرد به شدت بر روی درستی کارها وسواس داشته باشد، میزان کمال گرایی بسیار بیشتر و شدیدتری دارد.

 • نیاز شدیدی به یقین دارند

به عنوان مثال، اگر احساس می کنید امورات شما باید دقیقاً به روش صحیح انجام شوند، میزان کمال گرایی شما بسیار زیاد است. اینکه فرد باور داشته باشد که انجام شدن وسواس های جبری اش به طور کامل و بی نقص، برای او اهمیتی در حد مرگ و زندگی یکی از عزیزان او را داشته باشد، امری غیر معمول نیست.

 • وسواس های رفتاری بررسی کنندگی

در صورتی که علائم OCD شما در رابطه با وسواس های مربوط به چک و بررسی کردن امور باشد، شدت کمال گرایی ناسالم در شما بالا است. به ویژه اگر مدام شک دارید که کاری مانند قفل کردن در یا خاموش کردن اجاق گاز را به درستی انجام داده اید یا نه و برای چک کردن گاز یا در بارها ممکن است برگردید و شرایط را بررسی کنید.

ترس بیش از حد از انجام اشتباهات فاجعه بار نیز به همین امر وابسته است. ممکن است در تمام طول روز نگران مواردی مانند باز ماندن درب، آتش گرفتن خانه و یا روشن ماندن اجاق گاز باشید.

وسواس رفتاری در بررسی کردن های مکرر این ایده را در ذهن و ناخودآگاه شما تقویت می کند که کامل نیستید یا حتی اینکه تصور کنید که “عقل خود را از دست داده اید”. این می تواند باعث شود که شما احساس بدتری داشته و اعتماد به نفس خود را از دست بدهید و در نتیجه رفتارهای بازرسی کنندگی شما را بیشتر تشدید کند.

 • می تواند وسواس را تشدید کند

کمال گرایی ناسالم OCD ممکن است به تداوم وسواس کمک کند. به عنوان مثال، شما نیز مانند بسیاری از افراد مبتلا به OCD ممکن است معتقد باشید که باید کنترل کاملی بر افکار خود داشته باشید. هنگامی که یک فکر عجیب یا ناراحت کننده به ذهن شما خطور می کند شما را آزار می دهد، از آنجایی که این افکار از کنترل شما خارج هستند بنابراین شما آنها را برچسب گذاری می کنید. این باعث می شود که شما افکار خود را با دقت بیشتری کنترل کنید، که می تواند منجر به ایجاد وسواس در شما شود.

درمان-کمال-گرایی

مقابله با کمال گرایی OCD

چگونه می توان با کمال گرایی OCD مقابله کرد؟ قدم اول این است که OCD و گرایش های کمال گرایانه در شما تشخیص داده شود. چندین نکته وجود دارند که می توانند در مقابله با این اختلال به خوبی عمل کرده و کمک شایانی به شما بکنند.

اتخاذ موضع آگاهانه

قرار گرفتن در یک موقعیت ذهن آگاه، بر این امر تأکید دارد که کمتر بر روی افکار خود سرمایه گذاری کنیم. پذیرش اینکه کنترل ما بر روی افکارمان کمتر از آن چیزی است که تصور می کنیم، می تواند در کاهش ناراحتی ای که اغلب با افکار مزاحم همراه است بسیار مفید باشد. تمرینات مدیتیشن ذهن آگاهی می تواند به ارتقای آگاهی عینی تر ما از افکار و احساسات هر روزه مان کمک کند.

تکنیک های شناخت درمانی

تکنیک هایی که اغلب در شناخت درمانی (CBT) به کار گرفته می شوند نیز می توانند در کنترل کمال گرایی OCD مفید باشند. تکنیک هایی مانند بازسازی شناختی و آزمایش های رفتاری می توانند در به دست آوردن یک ارزیابی عینی از احتمالات و یا پیامدهای اشتباهات فاجعه بار یا حتی اشتباهات جزئی مفید واقع شود.

درمان شناختی همچنین می تواند ابزار مفیدی برای بررسی انتقادی باورهایی باشد که درباره ی خود و دیگران دارید. با کمک یک درمانگر، می توانید یاد بگیرید که چگونه این باورها و رفتارهای ناسالم را در خود شناسایی کرده و آنها را به مرور تغییر داده و اصلاح کنید.

کنار گذاشتن کنترل افکارتان را تمرین کنید

به عنوان بخشی از شناخت درمانی و یا مواجهه و درمان پیشگیری از پاسخ (response prevention therapy)، ممکن است از شما خواسته شود تمریناتی را که برای ایجاد تحمل پریشانی (distress tolerance) طراحی شده اند، را انجام دهید. تحمل پریشانی (به شما کمک می کند تا بتوانید با هیجانات اشفته سازتان کنار بیایید) در واقع به معنای، ارتقای ظرفیت شما برای تحمل از دست دادن کنترل است.

از جمله ی این تمرینات می توان به ممانعت از بررسی یا تنظیم چیزی تا زمانی که واقعاً نیاز به انجام این بررسی باشد، اشاره کرد. اگرچه این کار در ابتدا می تواند بسیار سخت باشد، اما با گذشت زمان، شما به توانایی خود در تحمل و مدیریت این کنترل کردن ها، اطمینان بیشتری خواهید یافت.

برای به دست آوردن درک و آگاهی بیشتر از وضعیت خود، صحبت کردن با یک درمانگر بهترین راه است و بازخورد مورد نیاز شما را در هنگام تلاش برای کاهش تأثیر این اختلال بر روی زندگی تان، به شما ارائه می دهد.

زندگی با کمال گرایی  OCD

اقداماتی وجود دارد که می توانید برای رفع علائم OCD و همچنین کمال گرایی خود انجام دهید. برخی از این اقدامات و راهکارها عبارتند از:

 • استراتژی های خودیاری را امتحان کنید. بسیاری از رفتارهای خودیاری که به افراد در مقابله با OCD کمک می کنند، می توانند به مدیریت و کنترل کمال گرایی شما نیز کمک کنند.
 • بر روی تغییر کمال گرایی ناسالم خود کار کنید. به ویژه پرداختن به کمال گرایی مربوط به این وضعیت به احتمال زیاد به بسیاری از جنبه های مختلف این اختلال کمک می کند.
 • بر روی رفتارهای زیاده خواهانه و بیش از حد کمال گرایانه ی خود کار کنید. تکنیک هایی که به افراد زیاده خواه کمک می کنند تا به کمال گرایی بپردازند نیز می توانند به درمان OCD حتی در حد کمی هم که شده کمک کنند.

با این حال، شاید مهمترین نکته برای درک نقش کمال گرایی در OCD این است که بفهمیم OCD در هر شخصی متفاوت است. هر ویژگی شخصیتی که یک فرد داشته باشد می تواند در این اختلال نقش و تأثیری متفاوت داشته باشد.

10 قانون ساده ولی اساسی در آداب معاشرت در فضای مجازی

بسیار مهم است که آداب استفاده از فضای مجازی را بدانیم و در این فضا رفتار صحیحی داشته باشیم. قوانین آداب معاشرت به همان اندازه که در دنیای واقعی اهمیت دارند و تأثیرات عدم رعایت نکات اخلاقی می تواند برای مدت طولانی در ذهن افراد باقی بماند، در فضای مجازی نیز برای جلوگیری از آسیب رساندن به روابط آنلاین و آفلاین نیز بسیار حائز اهمیت هستند. با رعایت کردن قوانینی که در ادامه مطرح می شوند می توانید روابط آنلاین بهتر و موفقیت آمیزتری داشته باشید.

آداب-معاشرت-در-فضای-مجازی

افراد واقعی و خارج از دنیای مجازی را در اولویت قرار دهید     

هیچ چیز آزاردهنده تر از تلاش برای گفتگو با شخصی نیست که در تلفن یا رایانه اش غرق شده است. اگر کسی با شما در اتاق است، کار خود را متوقف کرده و به او نگاه و توجه کنید. تلفن همراه خود را پاسخ ندهید مگر این که بخواهید به کسی که پشت خط است بگویید که در اولین فرصت با او تماس خواهید گرفت. اگر منتظر تماس یا ایمیل مهمی هستید، از قبل با شخصی که کنار شما است و با شما صحبت می کند این موضوع را در میان بگذارید و پیشاپیش از او عذرخواهی کنید. اگر فردی که در کنار شما است و با شما صحبت می کند، همسر یا فرزند شما است اهمیت رعایت این امر چندین برابر بیشتر است. چک کردن مداوم ایمیل، اینستاگرام یا فیس بوک به افرادی که در کنار شما هستند این پیام را می دهد که به آنها اهمیت نمی دهید و برای آنها وقت ندارید.  بودن با کسی که غرق در دنیای مجازی است و به کسی که کنار او است اهمیتی نمی دهد، بسیار آزاردهنده است. رعایت این امر در اماکن عمومی مانند رستوران ها، حمل و نقل عمومی، فروشگاه ها، آسانسورها و کتابخانه ها نیز بسیار اهمیت دارد. از تماس تلفنی و مکالمه در این فضاهای مشترک خودداری کنید زیرا با این کار برای دیگران مزاحمت ایجاد می کنید و آنها را آزرده می کنید.

در چت و یا گفتگوی صوتی یا تصویری با زبانی محترمانه صحبت کنید

از استفاده از اسامی و القاب اهانت آمیز، فحش دادن، ابراز نظرات عمداً توهین آمیز و یا گفتن حرفی که اگر فرد رو در روی شما باشد آن را به او نمی گویید، در هر گونه اپلیکیشن ارتباطی فضای مجازی خودداری کنید. شاید بعضی از شما به اشتباه چنین تصور کنید که پیام های شما در فضای مجازی قابل ردیابی کردن نیستند، اما باید بگوییم که ردیابی کردن آنها کار آسانی است و عواقب آنها دامنگیر خواهند بود.

علاوه بر این که شما چه حرفی را در فضای مجازی می گویید و یا تایپ می کنید، نحوه ی بیان شما نیز بسیار مهم است. از رعایت اصول نگارشی و غلط های املایی گرفته تا نحوه ی جمله بندی شما، کش دار نوشتن کلمات(که به معنی فریاد زدن می باشد) و رعایت دیگر اصول و شرایط، همگی در روابط شما تأثیر به سزایی دارند. لطفا به یاد داشته باشید که از کلمه ی «لطفاً» استفاده کنید و در موقعیت های لازم و البته درست، از کلمات «تشکر، ممنونم و خواهش می کنم» نیز استفاده کنید.

عاقلانه و با احتیاط محتوای خود را به اشتراک بگذارید

از ارسال عکس های برهنه و جنسی، ویدیوهای خود در حال مستی، تصاویر مصرف مواد مخدر یا فیلم و عکس های خانوادگی از روی بی فکری و یا بدون رضایت افراد خودداری کنید. اگر با رئیس یا والدین خود مشکلی دارید یا اینکه فرزندانتان کنار شما هستند و مطالبی را که به اشتراک می گذارید را می بینند یا ممکن است که بعدها این مطالب را ببینند و برای آنها مناسب یا آزاردهنده باشد، از به اشتراک گذاشتن این مطالب در شبکه های فضای مجازی خودداری کنید. تمامی این موارد در رابطه با مکالمات تلفنی شما در اماکن عمومی نیز صادق هستند. این که شما نمی توانید فردی را که با او صحبت می کنید ببینید، به این معنی نیست که همه اطرافیان شما نیز نمی توانند شما را ببینند و صدایتان را بشنوند.

 

با افراد در حضور دیگران شوخی بیجا نکنید

اگر در یک گروه عمومی در فضای مجازی با یک فرد یا چند نفر خاص از اعضای آن گروه شوخی ای دارید، حرف و شوخی خود را در حضور دیگران بیان نکنید (زیرا این کار در جمع دیگران بیجا است) و آن را در یک پیام خصوصی با فرد یا افراد موردنظر به اشتراک بگذارید. با به اشتراک گذاشتن یک مطلب دو پهلو و مبهم در فیس بوک، اتاق های گفتگوی مجازی، استوری یا پست اینستاگرام خود باعث نشوید دیگران ناراحت شوند و احساس بی مهری کنند. همین امر در مورد خندیدن به جوک های پیامکی یا ایمیل شده هنگامی که در حضور دیگران هستید نیز صدق می کند. اگر نمی خواهید جوک را برای دیگر حاضران هم بخوانید سعی کنید پیش از خواندن و خندیدن، آن را ذخیره کنید و بعداً بخوانید.

انتخاب عاقلانه دوستان در فضای مجازی

رد شدن درخواست دوستی یا درخواست فالو کردن از طرف افراد حاظر در فهرست دوستان، مرتبط با آشنایان شما می تواند توهین آمیز و ناراحت کننده باشد و احساس بدی را به شما منتقل کند. بنابراین، قبل از ارسال درخواست دوستی یا پذیرش درخواست کسی، در مورد آن فکر کنید. اگر نمی خواهید با کسی در ارتباط باشید، بهتر است که در همان وهله ی اول او را اضافه نکنید.

اگر می خواهید به دلایل کاری و حرفه ای با همکاران خود در ارتباط باشید، به آنها بگویید که برای مثال از فیس بوک و اینستاگرام برای دوستی های نزدیک و ارتباطات شخصی خود استفاده می کنید و برای ارتباطات رسمی خود با همکاران و آشنایان دور، LinkedIn یا یک شبکه ی اجتماعی دیگر را به طور اختصاصی در نظر گرفته اید و استفاده می کنید.

استثناء آشکار در این مورد این است که اگر در حین معاشرت کاری با شخصی “دوست” می شوید و او را دنبال می کنید بعدها در صورتی که این ارتباط به اختلاف نظری بر بخورد و روابط شما به هیچ طریقی قابل ترمیم نباشد و یا نخواهید که ادامه داشته باشد، می توانید محترمانه آنها را آنفالو کنید. این کار را تنها زمانی انجام دهید که از ادامه ندادن این رابطه برای همیشه مطمعن باشید نه اینکه بخواهید کسی را آنفالو کنید و پس از مدت کوتاهی نظرتان تغییر کرده و دوباره بخواهید درخواست دوستی بدهید، زیرا این کار باعث آزار و بی احترامی به افراد می شود.

source: https://www.verywellmind.com/

تماس سریع