5 “تفاوت پارانویا و پارانوئید” چیست؟

شناخت تفاوت پارانویا و پارانوئید به عنوان دو اصطلاح روانشناختی بسیار مهم است. در حالی که هر دو به نوعی حالت ذهنی یا روانی اشاره دارند، بین آنها تفاوت های فاحشی وجود دارد. بنابراین، باید به تمایز میان این دو مفهوم توجه شود؛ چرا که روش‌های درمانی و رویکردهای مداخله‌ای متفاوتی برای هر یک در نظر گرفته می‌شود. در ادامه این مقاله، به بررسی دقیق‌تر تفاوت های میان پارانویا و پارانوئید و چگونگی تشخیص و تمایز این دو مفهوم می‌پردازیم.

تفاوت پارانویا و پارانوئید چیست؟

محتوا

تفاوت پارانویا و پارانوئید در چیست؟

در اینجا به انواع مختلف تفاوت های میان پارانویا و پارانوئید به طور مفصل می‌پردازیم:

۱: تفاوت پارانویا و پارانوئید در علت بروز

پارانویا معمولاً ناشی از تغییرات مغزی به دلیل عوامل ژنتیکی و زیستی است. همچنین می‌تواند تحت تأثیر تجارب ناگوار در زندگی مانند سوء رفتار، آزار و اذیت یا حوادث تروماتیک قرار گیرد. عوامل محیطی مانند استرس و ناامنی نیز می‌توانند به این اختلال منجر شوند.

در مقابل، اختلال شخصیت پارانوئید بیشتر ریشه در تجارب زندگی فرد دارد. تجربیات منفی دوران کودکی مانند سوءرفتار یا محیط خانوادگی نامناسب می‌تواند زمینه‌ساز ویژگی های این اختلال در شخصیت فرد باشد. همچنین محیط‌های اجتماعی پر استرس و ناامن می‌توانند در ایجاد این ویژگی نقش داشته باشند. بنابراین، بیشتر یک ویژگی شخصیتی است که از عوامل اجتماعی-محیطی نشأت می‌گیرد.

۲: تفاوت پارانویا و پارانوئید در علائم آنها

 در پارانویا، نشانه‌های اصلی شامل اعتقادات و افکار غیرواقعی درباره توطئه علیه فرد و احساس مداوم آسیب رسیدن از سوی دیگران است. این افراد شدیداً بدبین و مشکوک هستند و در برقراری روابط اجتماعی دچار اختلال می‌شوند.

 اما در پارانوئید، نشانه‌های اصلی شامل باورهای غیرواقعی و بدگمانی نسبت به دیگران و تلاش مداوم برای یافتن شواهدی مبنی بر وجود توطئه علیه خود است. این افراد معمولاً رفتار خشک، سرد و عصبی داشته و روابط اجتماعی محدودی دارند. بنابراین، تمرکز اصلی پارانویا روی افکار و اعتقادات غیرواقعی است، اما در پارانوئید بر رفتار و روابط اجتماعی فرد متمرکز است.

۳: تفاوت پارانویا و پارانوئید در نحوه تشخیص

در تشخیص پارانویا، بر اساس نشانه های شناختی و افکار فرد تمرکز می‌شود. در این حالت، پزشک به دنبال شواهدی از اعتقادات و باورهای غیرواقعی فرد درباره توطئه علیه خود و احساس مدام آسیب رسیدن از سوی دیگران است. این افراد معمولاً افکار و تفکرات خود را با جزئیات بیان می‌کنند و به شدت نسبت به آنها مقاومت نشان می‌دهند. تشخیص پارانویا بر اساس ارزیابی دقیق باورها و افکار فرد صورت می‌گیرد.

در تشخیص پارانوئید، اما تمرکز بیشتر بر رفتار و ویژگی های شخصیتی فرد است. پزشک در این حالت به دنبال نشانه هایی از رفتار خشک، سرد و عصبی فرد، همچنین محدودیت روابط اجتماعی و بدبینی شدید نسبت به دیگران است. در این حالت، فرد معمولاً توضیحات جزئی درباره افکار خود ارائه نمی‌دهد و بیشتر بر رفتار و ویژگی های شخصیتی تمرکز می‌شود.

بنابراین، تشخیص پارانویا بیشتر بر اساس ارزیابی شناختی و افکار فرد و تشخیص پارانوئید بیشتر بر اساس ارزیابی رفتاری و شخصیتی فرد صورت می‌گیرد.

مهمترین تفاوت پارانویا و پارانوئید

۴: تفاوت پارانویا و پارانوئید در نحوه درمان

در درمان پارانویا، رویکرد اصلی بر درمان دارویی و روان درمانی متمرکز است. از آنجایی که نشانه های اصلی در پارانویا، افکار و باورهای غیرواقعی فرد است، استفاده از داروهای ضد روان پریشی مانند آنتی سایکوتیک ها می‌تواند موثر باشد. همچنین روان درمانی های شناختی – رفتاری توسط روان درمانگر مناسب برای رویارویی با این افکار غیرواقعی و درمان اضطراب و استرس فرد نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. درمانگر در این رویکرد تلاش می‌کند تا به فرد کمک کند تا افکار خود را مورد بازبینی قرار دهد و به واقعیت نزدیک شود.

اما در پارانوئید، رویکرد درمانی متفاوت است. در این حالت، تمرکز بیشتر بر درمان های روان درمانی و بهبود روابط اجتماعی فرد است. داروهای ضد روان پریشی در این حالت نقش کمتری دارند، زیرا مشکل اصلی فرد در حوزه رفتار و ویژگی های شخصیتی است، نه صرفاً افکار و باورهای غیرواقعی. رویکرد درمانی بر ایجاد اعتماد به نفس، بهبود روابط بین فردی و کاهش رفتارهای سرد و خشک فرد متمرکز است.

۵: تفاوت پارانویا و پارانوئید در نحوه رفتار

1. سطح اعتماد به دیگران

– افراد پارانوئید معمولاً نسبت به دیگران بی‌اعتماد و مشکوک هستند، اما این بی‌اعتمادی در حد معقول و قابل کنترل است.

– افراد مبتلا به پارانویا تقریباً به هیچ کس اعتماد ندارند و این بی‌اعتمادی شدید مانع روابط اجتماعی آنها می‌شود.

2. نحوه تفسیر رفتار دیگران

– افراد پارانوئید ممکن است در تفسیر رفتار دیگران کمی بدبین باشند، اما این بدبینی منطقی است.

– افراد پارانویا اغلب رفتار دیگران را به شکل غیرمعقول و توطئه‌آمیز تفسیر می‌کنند.

3. توانایی در کارکرد روزمره

– ویژگی‌های پارانوئید معمولاً باعث اختلال شدید در زندگی فرد نمی‌شود.

– پارانویا معمولاً باعث اختلال جدی در کارکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلی فرد می‌گردد.

4. نوع افکار و توهمات

– افراد پارانوئید ممکن است افکار مشکوکانه داشته باشند، اما معمولاً واقع‌بین هستند.

– افراد پارانویا معمولاً درگیر افکار توهم‌آمیز و خیالی هستند که با واقعیت مطابقت ندارد.

این مثال‌ها نشان می‌دهد که هرچند این دو مفهوم با هم پوشانی دارند، اما تفاوت‌های مهمی از نظر سطح شدت ویژگی‌ها، تأثیر بر عملکرد فرد و ماهیت افکار و توهمات وجود دارد.

نتیجه‌گیری

در مجموع، درک تفاوت پارانویا و پارانوئید به تشخیص، درمان و مدیریت صحیح این اختلالات کمک می‌کند و از این رو اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اشتباه در تمایز این دو مفهوم می‌تواند منجر به تشخیص نادرست و درمان نامناسب شود.

دکتر سعید انصاری

اطلاعات علمی و حرفه ای دکتر سعید انصاری: ● دارای گواهینامه تخصصی اعصاب و روان با نمره ممتاز ● مسئول آموزش دانشجویان پزشکی در بخش روانپزشکی ● مسول مرکز درمان سومصرف مواد (MMT) بیمارستان ● برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوع اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی ● دوره تخصصی زوج درمانی زیر نظر دکتر سامرند سلیمی ● دارای گواهینامه هیپنوتیزم تراپی از انجمن هیپنوتیزم ایران ● دارای گواهینامه تخصصی نوروفیدبک ● همکاری با رادیو سلامت ● دوره تخصصی سکس تراپی ● انجام مطالعات مختلف و نوشتن مقالات متعدد در زمینه روانپزشکی ● برگزاری کارگاه های مختلف خانواده درمانی، زوج درمانی، فرزندپروری و مشاوره پیش از ازدواج و … ● عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران

پاسخ

تماس سریع